1. Aktualności
  2. Świat

27 organizacji deklaruje: Strategia „Od pola do stołu” musi być realistyczna

Źródło: Copa Cogeca
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

We wspólnej deklaracji 27 organizacji rolniczych i branżowych pisze: – W czwartek komisje ENVI i Agri Parlamentu Europejskiego będą głosować nad projektem raportu przedstawiającym ich oficjalną reakcję na strategię „Od pola do stołu”. Podczas gdy pierwsze badania dotyczące wpływu strategii zainicjowane przez Komisję w 2020 r. wskazują na niezwykle niepokojące tendencje, posłowie do PE planują zaapelować o kilka dodatkowych celów strategii Komisji, które byłyby po prostu nie do utrzymania dla społeczności rolniczej UE.

Latem nowe badanie przeprowadzone przez JRC, które niestety nie zostało udostępnione szerzej, potwierdziło opublikowane już pierwsze analizy dotyczące wpływu sztandarowej strategii Komisji na rzecz rolnictwa. Strategia Farm to Fork w obecnej formie doprowadzi do znacznych spadków produkcji i znacznych dodatkowych kosztów dla producentów. Nawet jeśli redukcja emisji rolnych w UE mogłaby wynikać z tej strategii, duża jej część wynikałaby z przenoszenia naszej produkcji do krajów trzecich.

– Bez dalszej refleksji lub konsultacji i pomimo tej potępiającej uwagi Parlament Europejski przygotowuje się do głosowania w tym tygodniu nad dodatkowymi propozycjami, które są oderwane od realiów sektora rolno-spożywczego, co dla wszystkich sygnatariuszy tej deklaracji może sprawić, że strategia będzie jeszcze bardziej szkodliwa dla przetrwania całego sektora.

– Odnotowujemy jednak rosnącą, choć spóźnioną, świadomość pewnej liczby posłów do PE zaniepokojonych zagwarantowaniem naszej suwerenności żywnościowej, naszego przywództwa w rolnictwie i przyszłości naszych terytoriów wiejskich. Teraz prosimy ich o poparcie swoich słów działaniem i wzywamy członków komisji ENVI i Agri do wyraźnego głosowania przeciwko najbardziej szkodliwym kompromisowym poprawkom projektu sprawozdania, które zagrażają przyszłości naszych europejskich gospodarstw i powiązanych z nimi branż .

– Świadome konieczności dostosowania się do wyzwań środowiskowych społeczności rolnicze w całej Europie każdego dnia podejmują działania, aby sprostać wymaganiom dotyczącym limitów emisji, bioróżnorodności i dobrostanu zwierząt. Jeżeli UE chce, abyśmy odnieśli sukces, będzie musiała wesprzeć nas pragmatycznymi ramami politycznymi opartymi na realistycznych celach, które są spójne z jej polityką handlową, zapewnić równe warunki konkurencji z importem i zapewnić niezbędną pomoc w zrównoważonej transformacji. Zrównoważenia środowiskowego nie można oddzielić od zrównoważenia społecznego i gospodarczego, a ta synergia idzie w parze z celami stopniowymi i pragmatycznymi.