1. Aktualności
  2. Polska

Torpol: Jakość i bezpieczeństwo

Źródło: Forum Mleczarskie Biznes
Autor: Monika Czaplicka
© torpol

W Torpol dbamy, aby proces produkcji worków nie niósł zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Mamy świadomość, że właściwa ich identyfikacja pozwala uzyskać to, co powinno dawać wysokiej jakości opakowanie. Największym zagrożeniem dla opakowań dedykowanych żywności sproszkowanej, są najczęściej kontakty z zanieczyszczonymi powierzchniami linii produkcyjnych, powietrzem w pomieszczeniu produkcyjnym czy personelem.

Na cząstkach kurzu i kropelkach wody, umiejscowione mogą być komórki pleśni, drożdży, bakterii etc. Źródłem zanieczyszczeń mogą być również oderwane opiłki, pozostałości po środkach czyszczących czy strzępki z ubrań, dlatego w Torpol wykonujemy badania mikrobiologiczne, analizujemy ich wyniki, wzmacniając tym samym krytyczne punkty kontrolne na terenie zakładu produkcyjnego. Minimalizujemy udział czynnika ludzkiego i jego kontakt z opakowaniami, dbamy o odpowiednie przechowywanie gotowych wyrobów w czystych, suchych pomieszczeniach, właściwie przygotowujemy i zabezpieczamy do transportu.

Wdrożyliśmy międzynarodowy standard bezpieczeństwa BRC Global Standard for Packaging Materials. Jesteśmy jedyną workownią w kraju, która pracuje w oparciu o tę normę w obszarach: higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością, które prowadzą do powstania wyrobu zgodnego z wymaganiami standardu.

Odpowiedzialny przedsiębiorca dba o wysoką jakość swoich produktów, nie opierając się wyłącznie na własnych przekonaniach. W Torpol stosujemy procedurę systematycznego wykonywania badań migracji, czym potwierdzamy, że nasze worki są bezpieczne dla wszystkich wyrobów sproszkowanych branży mleczarskiej. Ponadto, stale kontrolujemy parametry wytrzymałościowe, badając produkty pod kątem grubości, naprężeń, sił zrywających czy przenikalności.

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników to obszar, w który nieustannie inwestujemy, budując miejsce o podwyższonych standardach bezpieczeństwa pracy. W naszym zakładzie przestrzega się ustalonych zasad i procedur, minimalizując zagrożenia.

Dbamy o kulturę bezpieczeństwa żywności, wszczepiając pozytywne nastawienie, stosując różne strategie wewnętrznej komunikacji.

Torpol to nie tylko przedsiębiorstwo samodzielne z nowoczesną infrastrukturą i parkiem maszynowym, ale i odpowiedzialne społecznie, włączające się w szereg inicjatyw pomocowych w regionie.

Ostatnie wiadomości o firmie