1. Aktualności
  2. Świat

Szwajcaria: Plastik z recyklingu posłuży do produkcji kubków Emmi Caffè Latte

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© emmi

Emmi, jedna z najbardziej liczących się na kontynencie europejskim mleczarni o rocznych przychodach przekraczających 3,4 mld euro, chce od 2027 r. używać wyłącznie opakowań nadających się do recyklingu. Emmi zaczyna od odnoszącej sukcesy marki Emmi Caffè Latte. Od września kubki znanego napoju kawowego będą zawierały polipropylen pochodzący z recyklingu.

– Emmi aktywnie angażuje się w optymalizację, redukcję i zamykanie cykli energetycznych i materiałowych we własnych procesach produkcyjnych oraz we współpracy z partnerami i organizacjami, w tym jako członek założyciel PRISMA – mówi Gerold Schatt, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Emmi.

Istnieją jednak dwie główne przeszkody na drodze do ekonomicznych i powszechnie akceptowanych systemów recyklingu w sektorze opakowań: Po pierwsze, muszą być stosowane materiały opakowaniowe nadające się do recyklingu; po drugie, należy stworzyć ogólnokrajowy system zbierania i przetwarzania tych materiałów. Zmiana ta wymaga wkładu jak największej liczby zainteresowanych stron – od producentów i przetwórców po detalistów i konsumentów, a przede wszystkim władze i ustawodawców.

Jako duży nabywca opakowań, Emmi chce współpracować z partnerami z branży opakowaniowej, aby dać impuls do tworzenia opakowań przyjaznych dla środowiska i oszczędzających zasoby. Na przykład poprzez użycie w ich opakowaniach materiałów pochodzących z recyklingu. Jeśli jest na nie popyt, stwarza to zachętę do zbierania i przetwarzania odpowiednich opakowań.

Wymagania prawne są surowe jeśli chodzi o opakowania do żywności. Tylko kilka materiałów jest dopuszczonych do tego celu. Polipropylen z recyklingu mechanicznego (rPP) nie jest zatwierdzony przez organy ds. bezpieczeństwa żywności, takie jak Europejskie Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Nie dotyczy to polipropylenu z recyklingu chemicznego (polipropylen okrągły lub cPP). Jednak nowa technologia pozyskiwania cPP jest wciąż w powijakach. Z tego powodu cPP jest obecnie dostępny tylko w ograniczonych ilościach. Emmi była jednym z niewielu producentów żywności, którzy zapewnili sobie udział w cPP – częściowo dzięki swojemu wczesnemu zaangażowaniu i bliskim powiązaniom z długoletnimi partnerami Greiner Packaging i Borealis.

Emmi początkowo planuje używać 100 ton cPP rocznie do swoich kubków Emmi Caffè Latte. Na wstępnym etapie materiał będzie używany na rynku brytyjskim. W obecnym stanie rzeczy przemysłowe ilości cPP będą dostępne dopiero za kilka lat. W nadchodzących latach Emmi będzie jak najszybciej rozszerzać wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w swoich kubkach i na rynku europejskim.