1. Aktualności
  2. Świat

Portugalia: Zrównoważony rozwój zaczyna wpływać na wybór marek wśród młodych osób. Konsumenci wiedzą jednak za mało o pracach firm w tym zakresie

Źródło: Anilact za Revista Grande Consumo
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Nowe badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy Capgemini analizuje wpływ zrównoważonego rozwoju na wzorce zakupów konsumenckich oraz na to, jak firmy zajmujące się produktami konsumenckimi i detalicznymi rozumieją oczekiwania konsumentów. W badaniu „Consumer Products and Retail: Jak głęboko zrównoważony rozwój zmienia preferencje konsumenckie” stwierdza się, że zrównoważony rozwój przesunął się w górę listy priorytetów klientów. 79% konsumentów zmienia swoje preferencje zakupowe w oparciu o kryteria odpowiedzialności społecznej, włączenia społecznego i wpływu marek na środowisko.

53% ogółu konsumentów i 57% w grupie wiekowej 18-24 lat zaczęło wybierać mniej znane marki. Ponad połowa konsumentów (52%) stwierdziła, że ma emocjonalny związek z produktami lub organizacjami, które postrzegają jako bardziej zrównoważone. 64% ujawniło, że kupowanie zrównoważonych produktów sprawia, że czują się szczęśliwsi z zakupów (liczba ta wzrasta do 72% w grupie wiekowej 25-35).

Z drugiej strony okazało się, że 77% badanych firm poinformowało, że zrównoważony rozwój sprzyja zwiększonemu poziomowi lojalności klientów.

Pomimo dobrych intencji, prawda jest taka, że istnieje luka między tym, co konsumenci myślą, że wiedzą, a tym, co naprawdę wiedzą o zrównoważonym rozwoju. 78% nie wie, że potrzeba 1000 l wody, aby wyprodukować czekoladę, a 68% nie zdaje sobie sprawy, że przeciętny hamburger powoduje więcej emisji dwutlenku węgla niż 15 km podróż samochodem o dużej pojemności.

Gdy uwrażliwi się konsumentów na kwestie zrównoważonego rozwoju związane z nabyciem/konsumpcją danych produktów, to okazuje się, że około 68% konsumentów jest skłonnych do zakupu bardziej zrównoważonych produktów. Zdaniem Capgemini jest oczywiste, że konsumenci i marki mają do odegrania większą rolę w tym kontekście.

Ale zarówno sprzedawcy detaliczni jak i producenci przeceniają poziom wiedzy swoich klientów na temat zrównoważonego rozwoju ich marek. Podczas gdy 65% menedżerów poinformowało, że ich klienci są zaznajomieni z inicjatywami zrównoważonego rozwoju swoich marek, 49% konsumentów stwierdziło, że nie ma informacji potrzebnych do weryfikacji oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju produktów, a 44% stwierdziło, że nie ufa informacjom dostarczonym przez marki.

Prawie 80% organizacji stwierdziło, że wpływ na marże i poziom kosztów związanych z wprowadzeniem zrównoważonego rozwoju ogranicza rozwój inicjatyw na większą skalę w tej dziedzinie. Prawie trzy na cztery przedsiębiorstwa uważają, że istnieją inne kwestie bardziej priorytetowe niż zrównoważony rozwój.

Trzy na cztery (75%) przedsiębiorstwa zadeklarowały, że mają strategie, infrastrukturę i zasoby w celu pobudzenia wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednak mniej niż jedna czwarta przedsiębiorstw wdrożyła kompleksowe i przekrojowe inicjatywy, które mają rzeczywisty wpływ na wszystkie obszary ich organizacji. Ponadto poziom powodzenia tych inicjatyw różni się znacznie w zależności od obszarów operacyjnych.

Chociaż pandemia zwiększyła nacisk na gospodarkę o obiegu zamkniętym, tylko 18% ankietowanych menedżerów stwierdziło, że zainwestowało w takie inicjatywy, a tylko 35% wykazało, że planuje w ciągu najbliższych trzech lat wprowadzić więcej nowych inwestycji w tym obszarze.