1. Aktualności
  2. Świat

Kazachstan przyjął mapę drogową dotyczącą standardów przemysłu mleczarskiego

Źródło: EBOiR
Autor: Janusz Górski

Mapa drogowa ma na celu zapewnienie przejrzystego i kompleksowego monitorowania zdrowia zwierząt. Obejmie ona takie środki jak badanie surowego mleka, dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami.

Dokument jest inicjatywą Związku Mleczarstwa Kazachstanu wspieranego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Mapa drogowa została podpisana przez Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Zdrowia oraz Komitet ds. Regulacji Technicznych i Metrologii (Ministerstwo Handlu i Integracji). Wspierała go Izba Przedsiębiorców, Unia Ochrony Konsumentów i mleczarskie firmy Kazachstanu.

Jest to część większej inicjatywy na rzecz rozwoju przemysłu mleczarskiego w Kazachstanie, wspieranego przez EBOiR i FAO.

Większość surowego mleka w kraju: ok. 3,9 mln ton mleka spożywczego rocznie pochodzi z małych, rodzinnych gospodarstw. Wydajność mleka jest niska w porównaniu do wydajności w krajach sąsiednich, a dostępność jest sezonowa. Parametry bezpieczeństwa mleka często nie spełniają wymagań normy Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU).

EBOiR i FAO będą kontynuować współpracę z kazachskim przemysłem hodowlanym w celu dostosowania standardów bezpieczeństwa do standardów EAEU, UE i Chin, aby stworzyć możliwości eksportowe dla kazachskich producentów. Współpraca obejmie szeroki zakres działań, w tym wizyty studyjne dla przedstawicieli przemysłu mleczarskiego w Kazachstanie, transfer know-how i wiele innych.

EBOiR zainwestował 8,2 mld euro w 262 projekty w Kazachstanie. Z tej sumy zainwestowano 798 mln euro w 56 projektów w sektorze agrobiznesu. Bank dysponuje dwoma biurami rezydentów w Nur-Sultan i Ałmaty, a także pięcioma lokalnymi biurami do pomocy w odległych regionach kraju.

Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego jest  istotą wysiłków FAO. Dąży do tego, aby ludzie mieli regularny dostęp do wystarczającej ilości żywności wysokiej jakości, aby prowadzić aktywne i zdrowe życie. Mandat FAO polega na podnoszeniu poziomu odżywiania, poprawie wydajności rolnictwa, polepszeniu życia ludności wiejskiej i przyczynieniu się do wzrostu światowej gospodarki.