1. Aktualności
  2. Polska

Łowicz (OSM) wprowadzi produkty z mleka od krów karmionych paszami bez GMO

Źródło: Łowicz(OSM)
Autor: Janusz Górski
© lowicz (osm)

Zarząd i Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu na swoim ostatnim posiedzeniu, podjęły decyzję o wprowadzeniu programu produkcji mleka przy użyciu pasz nie zawierających GMO.
Spółdzielnia mówi o wzroście zainteresowania konsumentów produktami naturalnymi, bez konserwantów, sztucznych barwników itp. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zdecydowano się wprowadzić do oferty handlowej produkty z dodatkową informacją:
„Produkty wytwarzane są z mleka pochodzącego od krów karmionych paszami bez GMO”.


Co tak naprawdę oznacza GMO? – Organizm zmodyfikowany genetycznie, czyli GMO (od ang. genetically modified organism) – to organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany istniejących.
Wymagania dla dostawców surowca:
1. W celu zapewnienia dostępności mleka pochodzącego od krów żywionych paszami bez GMO, OSM w Łowiczu opracowała listę wymagań dla gospodarstw produkujących mleko. Ponadto każdemu dostawcy jest udzielane wsparcie poprzez służby surowcowe, lekarzy weterynarii zatrudnionych w Spółdzielni, a także poprzez służby firm paszowych, które spełniają wymagania i posiadają Certyfikat zakładu wolnego od GMO lub Certyfikat GMP +.
2. Pasze dla wszystkich zwierząt w gospodarstwie nie mogą zawierać składników GMO. W tym celu prowadzona jest dokumentacja – rejestr pasz stosowanych w gospodarstwie (dokumenty zakupu pasz – faktury będą kontrolowane przez służby nadzorujące).
3. Gospodarstwa będą monitorowane przez służby Spółdzielni – losowo będą pobierane próbki pasz do badań na obecność GMO.
Mleczarnia Łowicz (OSM) po wprowadzeniu programu spodziewa się pozytywnego odzewu wśród konsumentów i zwiększenia konkurencyjności swoich wyrobów dla wszystkich chcących odżywiać się zdrowo i naturalnie, poszukujących produktów o „czystych etykietach”.