1. Aktualności
  2. Polska

Spożycie płynnego mleka na świecie nieustannie rośnie.

Źródło: Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Tetra Pak
Autor: Monika Czaplicka

Tegoroczna edycja raportu Indeks Mleczarski firmy Tetra Pak (wydawanego co dwa lata) podaje, że światowe spożycie mleka i innych płynnych produktów mleczarskich nieustannie wzrasta, a trend ten utrzyma się przynajmniej do 2012 roku (koniec okresu prognozy).
W latach 2005-08 łączne tempo wzrostu omawianego typu wyrobów wyniosło 2,4%, co oznaczało, że w 2008 roku osiągnięto rekord wszech czasów – 258 mld litrów. Stało się tak głównie dzięki silnemu wzrostowi spożycia w najludniejszych krajach świata – Chinach i Indiach (odpowiednio o 13,4% i 2,7%). W 2008 roku konsumpcja mleka, a zwłaszcza innych płynnych artykułów mlecznych, osiągnęła w Chinach rekordowy poziom 27 mld litrów. Krajem o największym spożyciu płynnego mleka są bezsprzecznie Indie – 51,5 mld litrów w 2008 roku. Ostatni kryzys gospodarczy odbija się na światowej konsumpcji mleka słabiej niż na innych sektorach. W 2009 roku przewidywany wolumen spożycia ma się zwiększyć przeciętnie o 1,9% do 263 mld litrów. W krajach wysoko rozwiniętych, na które przypada około 1/3 spożycia płynnych produktów mlecznych, tempo wzrostu będzie znacznie słabsze (tylko 0,6%) wskutek już wysokiej bazy. Np. w Irlandii, znajdującej się na czele tabeli spożycia płynnego mleka, wypija się go w ciągu roku około 160 litrów. Mleko płynne jest codziennym posiłkiem 44% populacji świata.