1. Aktualności
  2. Polska

Oświadczenie ZPPM: Jedynym rozwiązaniem dla obecnej nierównej współpracy z sieciami handlowymi jest praca u podstaw

Źródło: ZPPM
Autor: Janusz Górski

Związek Prywatnych Przetwórców Mleka potwierdza zainteresowanie swoich członków korzystnym dla obu stron rozwiązaniem kwestii współpracy pomiędzy przetwórcami i sieciami handlowymi. Z tego tez powodu aktywnie włączyliśmy się w przygotowanie i prowadzenie rozmów z niektórymi sieciami handlowymi, jakie miały miejsce w Ministerstwie Rolnictwa na początku listopada br.
Musimy jednak stwierdzić, iż forma dialogu z sieciami w postaci dyskusji i spotkań, które w przypadku branży mleczarskiej trwają już od ponad 6 lat, wydaje się nam niewystarczająca.
Stoimy na stanowisku, iż jedyną realną możliwością rozwiązania kwestii współpracy wyżej wymienionych stron jest praca u podstaw, czyli zmiana istniejących przepisów prawa w taki sposób, aby stworzyć rozwiązania systemowe, obejmujące nie tylko branżę mleczarską, ale cały przemysł przetwórstwa spożywczego. Stworzone projekty zmian w istniejących, niedoskonałych przepisach, dają szansę na szybsze i efektywniejsze zmiany m.in. w kwestii jednoznacznego określenia praw i obowiązków stron, kompetencji Inspekcji Handlowej i UOKiK.
Z tego powodu ZPPM deklaruje przyłączenie się do każdej inicjatywy mającej na celu opracowanie takich zmian w prawie, które nie dopuszczą do zachwiania równowagi stron w stosunkach handlowych.