1. Aktualności
  2. Polska

Bomi nabywa Rabat Pomorze S.A.

Autor: Monika Czaplicka

Zarząd PPH Bomi informuje, iż w wyniku zawartych do dnia 31 sierpnia 2008 roku umów nabył akcje Rabat Pomorze stanowiące 94,8% udziału w kapitale zakładowym i dające 95,42% ogółu głosów.

Stronami, z którymi zostały zawarte umowy, było czterdzieści sześć osób fizycznych i trzynaście osób prawnych.
Rabat Pomorze jest czołowym dystrybutorem artykułów spożywczych na terenie Pomorza oraz poprzez spółki zależne na terenie południowej Polski. Prowadzi również działalność detaliczną pod znakami firmowymi Sieć 34 oraz eLDe. Sieć 34 jest siecią 1200 sklepów detalicznych zarządzanych przez niezależnych przedsiębiorców współpracujących na zasadzie franczyzowej. Zasięg terytorialny obejmuje cały kraj. eLDe obejmuje 250 sklepów detalicznych również współpracujących na zasadzie franczyzowej. Zasięg terytorialny obejmuje południową Polskę.
Po za kończeniu procesu konsolidacji Grupa Bomi będzie krajowym liderem w kategorii delikatesów oraz supermarketów premium.