1. ABC Nabiału
  2. Terminy
  3. Nietolerancja laktozy

Nietolerancja laktozy

Dotyczy osób, których organizm demonstruje niedobór lub brak laktazy, czyli enzymu rozkładającego laktozę. Laktoza jest disacharydem naturalnie występującym tylko w mleku (tj. wydzielinie ssaków). Trawienie laktozy w układzie pokarmowym człowieka w pierwszym etapie polega na jej rozłożeniu na podstawowe elementy cukrowe (tj. monosacharydy): glukozę i galaktozę. Dalsze trawienie polega na rozkładzie glukozy i galaktozy. Osoby cierpiące na nietolerancję laktozy są to osoby, które wykazują mniejszą produkcję lub całkowity brak produkcji enzymu rozkładającego laktozę. Enzym trawiący laktozę jest nazywany laktazą lub β-D-galaktozydazą i jest enzymem wykazującym zdolność do hydrolizy (tj. rozdzielania) wiązania pomiędzy glukozą i galaktozą wchodzących w skład laktozy. Brak produkcji laktazy lub ograniczona jej produkcja w sokach trawiennych jelita cienkiego powoduje kumulację laktozy w treści pokarmowej. Narastająca zawartość nierozłożonej laktozy w treści pokarmowej powoduje wzrost ciśnienia osmotycznego, które neutralizowane jest poprzez organizm poprzez ściąganie wody z całego organizmu do światła jelit. Z kolei gromadzenie wody w jelitach wiąże się z rozcieńczeniem treści pokarmowej i w konsekwencji prowadzi do biegunki. Przyczyn nietolerancji laktozy może być wiele. Najczęstszą przyczyną jest podłoże genetyczne, które dotyczy nietolerancji wrodzonej u noworodków, jak również nietolerancji typu dorosłego (ujawniającej się po trzecim roku życia lub po okresie dojrzewania i polegającej na stopniowym wygaszaniu produkcji laktazy w jelitach). W pozostałych przypadkach nietolerancja laktozy pojawia się w efekcie chorób lub interwencji medycznych i ma najczęściej przebieg czasowy. Rozwiązaniem dla osób z nietolerancją laktozy jest spożywanie produktów bezlaktozowych. Oferta produktów mlecznych z rozłożoną laktozą jest obecnie coraz większa. Poza tym, możliwe jest również suplementowanie laktazy w postaci preparatów farmaceutycznych (kapsułek lub w postaci płynnej), z których w czasie trawienia uwalniane są cząsteczki laktazy realizując funkcje trawienne w przypadku pojawienia się w treści pokarmowej laktozy.