1. ABC Nabiału
  2. Terminy
  3. Mleko zsiadłe

Mleko zsiadłe

Zsiadłe mleko, jest to mleczny napój fermentowany, który od roku 2008 r. jest oficjalnie wpisany na listę produktów tradycyjnych w kategorii produkty mleczne w województwie warmińsko-mazurskim. Tradycyjny sposób produkcji mleka zsiadłego jest bardzo prosty i polega na pozostawieniu świeżo wydojonego mleka surowego w ciepłym miejscu. W tych warunkach mleko surowe po odpowiednim czasie samoistnie zmienia swoją konsystencję, smak i zapach, zaś zmiany te są wywołane przez bakterie fermentacji mlekowej naturalnie obecne w tym mleku. Mikroflora świeżego mleka surowego dostaje się do niego na etapie dojenia, pochodzi z wymion, środowiska bytowania krowy, jak i od osób dojarzy lub urządzeń wykorzystywanych do doju. Jakość i bezpieczeństwo tradycyjnie produkowanego mleka zsiadłego zależy bezpośrednio od stanu higienicznego chowu i doju krowy. Ze względu bezpieczeństwa mikroflora zakwaszająca i koagulująca mleko w procesie wytwarzania mleka zsiadłego powinna być z dominowana przez bakterie fermentacje mlekowe z rodzajów Lactococcus lub Lactobacillus. Przemysłowa produkcja mleka zsiadłego polega na zaszczepieniu mleka pasteryzowanego kulturą bakterii fermentacji mlekowej, stanowiącą odpowiednią mieszankę gatunków tych bakterii. Odpowiednio dobrane gatunku bakterii fermentacji mlekowej pozwalają odtworzyć charakterystyczne cechy smakowo-zapachowe dla mleka zsiadłego. Mleko zsiadłe jest gęstym płynem, który po schłodzeniu można kroić. Ma charakterystyczne niepowtarzalne walory smakowe, o kwaskowatym i swoistym smaku i zapachu.