Fresh Logistics: Zawsze świeże spojrzenie

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Biznes 3/2012 (15)

Wywiad z Tomaszem Olenderkiem,
Dyrektorem Generalnym, Wiceprezesem Zarządu
spółki Fresh Logistics


Jak ocenia Pan bieżącą sytuację w mleczarstwie oraz zmiany w poziomie zapotrzebowania na usługi logistyczne?

Swoją opinię mogę jedynie opierać na obserwacji tego segmentu rynku z punktu widzenia operatora logistycznego. Z tego powodu moje stanowisko może być brane pod uwagę jedynie jako uzupełniające do informacji, jakie możemy uzyskać bezpośrednio od producentów działających w tej branży. Uważam, że jest to rynek bardzo konkurencyjny, gdzie występuje wiele podmiotów potrafiących wyprodukować i wprowadzić do obrotu wyroby o bardzo dobrej jakości, w estetycznym opakowaniu i o wysokim poziomie innowacyjności. Świadczy to bardzo dobrze o poziomie technologicznym zakładów mleczarskich oraz o ich dużej aktywności marketingowej. Dowodem potwierdzającym tę tezę mogą być choćby wyniki przeprowadzanych przez Państwa gazetę konkursów Lider Forum, gdzie obok uznanych i powszechnie rozpoznawalnych marek i producentów, spotkać możemy często nowe podmioty starające się poprawiać swoją konkurencyjność. Myślę, że właśnie dzięki tej aktywności wyroby mleczarskie produkowane w Polsce ciągle dominują na półkach naszych sklepów, a także próbują podbijać rynki ościenne. Oceniam zatem, że branża ma się dobrze. Z drugiej strony – co jest niestety objawem spowolnienia gospodarczego – widzimy też u niektórych producentów nieznaczne spadki obrotów. Odbija się to z pewnością na zmiejszeniu zapotrzebowania na usługi logistyczne, wpływając na sytuację w takich przedsiębiorstwach jak Fresh Logistics.

Mimo zmniejszenia przychodów wśród niektórych Klientów, nam udaje się realizować wyższe obroty niż w tym samym okresie w 2011 roku. Dzieje się to przede wszystkim z jednego powodu – ciągle udaje się nam przekonywać do współpracy nowych Klientów dostrzegających korzyści z outsourcingu logistycznego – często w wyniku pozytywnych referencji naszych aktualnych odbiorców usług. Dla nas, jako firmy usługowej, jest to jednocześnie potwierdzenie, że oferta, z którą „wychodzimy na rynek” oceniana jest bardzo pozytywnie. Taka sytuacja pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć również na nadchodzące miesiące i lata.

Jak zmienia się struktura usług zamawianych przez mleczarnie we Fresh Logistics i jak wpływa na to spowolnienie koniunktury gospodarczej?

Ciągle największy udział w naszej sprzedaży odnotowujemy w obszarze drobnicowego transportu krajowego, który stanowi dla nas ok. 65-70% realizowanych obrotów. Ciekawym i pozytywnym trendem zarysowującym się od jakiegoś czasu jest wzrost liczby Klientów zainteresowanych pozostałymi naszymi usługami, jak dystrybucja międzynarodowa i logistyka kontraktowa. Cieszę się zwłaszcza z przemiany w sposobie postrzegania logistyki kontraktowej (tj. magazynowanie i obsługa magazynowa, w tym przygotowywanie przesyłek mix) przez polskie firmy. Oddanie zapasu towarowego do operatora logistycznego wiązało się z obawą, zwłaszcza utraty kontroli nad towarem i obsługi swoich odbiorców. Dziś wyraźnie widać już zmianę nastawienia do tego typu usług i dostrzeganie w nich zarówno możliwości optymalizacji kosztowej, jak również znaczącą poprawę jakości obsługi swoich odbiorców. Cieszy mnie ta tendencja i wierzę, że będzie się wzmacniać.

Jeżeli zaś chodzi o samą strukturę dostaw krajowych, nie będę chyba zbyt oryginalny, gdy powiem, że rośnie udział dostaw realizowanych do sieci handlowych, zwłaszcza sieci dyskontowych. Jest to tendencja zauważalna od kilku lat i chyba utrzyma się w najbliższej przyszłości.

Które z usług lub pakietów usług mogą być Pana zdaniem najbardziej interesujące dla Klientów z branży mleczarskiej w najbliższym roku?

Niezmiennie zachęcam naszych Klientów do korzystania z możliwie najszerszego spektrum naszych usług, tj. kompleksowej usługi logistycznej, polegającej na tym, że zewnętrzny operator przejmuje całość aktywności logistycznej. Często zaczyna się to już na etapie zaopatrzenia fabryki w surowce lub materiały do produkcji, a kończy na dostawie do odbiorcy finalnego (niezależnie, czy jest on zlokalizowany w Polsce, czy za granicą). W naszym magazynie wyrobów gotowych, Klienci mogą liczyć, oprócz składowania, na kompelskowe usługi miksowania kartonów, etykietowania, przygotowywania zestawów promocyjnych, a nawet ważenia produktów.

Jeżeli zaś miałbym przytoczyć jakieś szczególne rozwiązanie skierowane do naszych Klientów, to z pewnością godne uwagi są projekty międzynarodowe – projekty konsolidacyjne do wielu krajów Europy, w tym do Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich. Warto wspomnieć też o tym, że oddział Fresh Logistics w Grodzisku Mazowieckim uzyskał wszelkie certyfikaty niezbędne do wysyłania towarów na Ukrainę (w tym przesyłek drobnicowych). Jesteśmy również na ukończeniu realizacji podobnej procedury dotyczącej Rosji. Oznacza to stworzenie kolejnej możliwości dla naszych Klientów chcących rozwinąć współpracę z krajami leżącymi za wschodnią granicą.

Co zmieniło się ostatnio w ofercie Fresh Logistics? Jakie innowacje mogą być szczególnie istotne dla Państwa Klientów?

Myślę, że bardzo ważnym projektem realizowanym we Fresh Logistics jest wprowadzenie przenośnych terminali dla naszych kierowców. Urządzenie takie pozwala na znaczne przyspieszenie przepływu informacji dotyczącej przesyłki, jej statusu i godzinie doręczenia do odbiorcy. Ważne jest także, że dzięki temu urządzeniu nasi Klienci uzyskają dostęp do wiarygodnej informacji o rzeczywistych godzinach dostaw (godzina taka rejestrowana on-line przy dostawie), co umożliwi im lepszą obsługę swoich odbiorców. Istotne jest to zwłaszcza w obsłudze przesyłek dostarczanych do magazynów centralnych, gdzie liczy się często każda minuta.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także