Pami: Twój zdrowy styl życia

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 6/2008 (31)

Wywiad z Maciejem Ciechanowskim,
Prezesem Zarządu i Dyrektorem ds. Sprzedaży w Pami


Panie Prezesie, proszę przybliżyć naszym czytelnikom ideę i filozofię mlecznych produktów BIO.

Dlaczego BIO? Dlaczego produkty BIO są tak poszukiwane, czym różni się ich jakość od jakości innych produktów nabiałowych? Otóż proces produkcyjny rozpoczyna się już na farmie, gdzie muszą być zachowane istotne kryteria, zarówno odnośnie co do chowu zwierząt jak i ich żywienia. Dopiero dojna krowa z drugiego pokolenia, odżywiająca się na pastwisku pozbawionym nawozów sztucznych, pestycydów i modyfikowanych genetycznie organizmów jest nośnikiem czystego mleka BIO. W praktyce oznacza to, iż żadne konserwanty, żadne substancje, które mogą mieć pewien wpływ na współczesne dolegliwości, alergie i choroby cywilizacyjne nie są komponenta mizdrowego mleka BIO. Innymi słowy mleczny produkt BIO to nie tylko ekologiczne pastwisko i czysta natura, to przede wszystkim zestaw reguł i przepisów regulujących procesy produkcyjne, począwszy od skupu mleka z wytypowanych farm, które nie produkują lecz gospodarują, po daleko posuniętą kulturę chowu zwierząt.

Dlaczego warto właśnie na półkę z nabiałem wstawiać produkty tego typu?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Produkty te stanowią oddzielny segment konsumpcyjny, gdzie dużą rolę odgrywa sama świadomość klienta, który ma prosty wybór – jem tradycyjny o pewnej zawartości i walorach produkt nabiałowy, czy wybieram zdrowy, bez konserwantów, bez laktozy i odżywiam się zdrowo, co też kosztuje, czy wydaję o wiele większe pieniądze, aby leczyć się by być zdrowym.

O jakich wolumenach sprzedażowych w Polsce mówimy?

Proszę Państwa, liczby nie kłamią. W roku 2007 dla przy kładu, w samych Niemczech wartość sprzedaży produktów BIO wynosiła ca 7 mld EUR, a w Polsce tylko 250 mln PLN. Biorąc pod uwagę zasobność portfela polskiego konsumenta i liczebność mieszkańców, jak również o wiele krótszy okres adaptacji produktów BIO na naszym rynku, szacuję potencjał na ca. 1,1 mld EUR. Jak widać z tego porównania, mamy jeszcze bardzo dużo do zdobycia.

Co skłania konsumentów w Europie i w Polsce do sięgania po produkty BIO? Jaka to grupa od biorców?

Jeżeli chodzi o konsumentów w pozostałej części Europy, to przede wszystkim mówimy tu o klientach świadomych, średnio zamożnych i zamożnych. Konsument w krajach wysoko rozwiniętych ceni przede wszystkim jakość, tzw. uczciwość produktową, jasne przesłanie, gdzie kupując produkty BIO ma on świadomość, iż spożywając produkty BIO namacalnie robi wiele dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Rozmawiając o kliencie w Polsce musimy zdawać sobie sprawę, iż przede wszystkim jesteśmy na początku drogi. Brak rozpowszechnionej świadomości, niż sza siła nabywcza, mniej sza dostępność produktów BIO stanowią wysoką barierę wejścia na rynek. Podobnie jak w innych krajach o utrwalonej tradycji BIO, nasz klient to osoba zdająca sobie sprawę, iż inwestycja we własne zdrowie jest rzeczą trudną, może nawet bardziej kosztowną, ale w końcowym efekcie pozwalającą myśleć pozytywnie o spokojnej i zdrowej starości i to tej powyżej 60. roku życia.

W jaki sposób można zwiększyć zainteresowanie handlowców, a także konsumentów, produktami BIO? Jakich instrumentów użyje firma Pami, aby rozwinąć w Polsce ten segment?

Ciekawe pytanie. Przede wszystkim uważam, że nie jest to tylko kwestia ceny zakupu, bardziej istotnym jest fakt, iż ten segment sprzedaży ma ogromny potencjał. Chcąc zainteresować konsumentów produktami BIO przede wszystkim potrzebujemy odwagi by podejmować ryzyko sprzedaży, mówić, pokazywać, edukować, iż ten produkt daje więcej korzyści, a zdrowy styl życia, to coś, na co ich stać. Firma PAMI już od dłuższego czasu jasno określiła swoją wizję i konsekwentnie buduje kompetencje w dystrybucji produktów BIO. Jak chcemy rozwinąć ten segment – od powiedź jest tylko jedna – budowanie świadomości klienta, oferta produktów najwyższej jakości, przemyślane portfolio produktów BIO, ścisła współpraca z sieciami handlowy mi, gdzie konieczność budowania oddzielnych obszarów sprzedażowych na powierzchni sprzedaży stanie się podstawą oferty na półce, a nie jest złem koniecznym. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, iż tak jak już wspomniałem wcześniej, szeroka dystrybucja tych produktów, czyli zwiększenie ich dostępności, stanowi warunek konieczny sukcesu.

Jakie produkty zaoferują Państwo swoim kontrahentom?

Produkty o najwyższej jakości, gdzie nasz klient nie tylko może coś wybrać i kupić, ale także będzie miał pełne zaufa nie do oferowanych produktów. To ma być smaczne, zdrowe i o super jakości. Chcemy teraz i zawsze oferować wspaniałe produkty BIO, które smakują i budzą po czucie zaufania, gdzie nasz klient może i ma prawo identyfikować się z prostym przesłaniem – Twój zdrowy styl życia – jakże drogocenny w tych czasach.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także