1. Wydarzenia

XXXXII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Zrównoważone Zarządzanie Energią i Środowiskiem w Przemyśle Spożywczym

Data:18-21 września 2023
Organizator:Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne „Energia I Środowisko w Mleczarstwie”
Lokalizacja:Hotel Krasicki**** w Lidzbarku Warmińskim
© stowarzyszenie naukowo – techniczne „energia i środowisko w mleczarstwie”

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne „Energia i Środowisko w Mleczarstwie” zaprasza na 

XXXXII Konferencję Naukowo-Techniczną Nt. Zrównoważone Zarządzanie Energią i Środowiskiem w Przemyśle Spożywczym w terminie 18 – 21 września 2023 r. Hotel Krasicki**** w Lidzbarku Warmińskim

Patronat Honorowy: J.M. Rektor UWM - dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Patronat Naukowy: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Gospodarze Regionalni: Grupa Polmlek i Zamer

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne „Energia i Środowisko w Mleczarstwie” organizuje w dniach 18 – 21 września 2023 roku w Lidzbarku Warmińskim, Hotelu Krasicki**** Konferencję Naukowo-Techniczną nt. „Zrównoważone zarządzanie energią i środowiskiem w przemyśle spożywczym”.

Rozszerzony w tym roku zakres tematyczny konferencji wynika z faktu, że aktualnie przedsiębiorcy przemysłu spożywczego, bardziej niż kiedykolwiek, podążają drogą transformacji w kierunku spełniania wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, w tym polityki energetycznej i klimatycznej. Strategie te są koniecznością, ale również szansą dla przedsiębiorstw do inwestowania w nowe technologie. W praktyce jednak okazuje się, że osiągnięcie równowagi między wynikami finansowymi organizacji a wpływem jej działalności na otoczenie, przy jednoczesnej redukcji negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, nie jest takie proste w realizacji. W związku z tym celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką zrównoważonego gospodarowania energią i środowiskiem w produkcji żywności. Prezentowane przez firmy korzyści możliwych do zastosowania nowych rozwiązań technologicznych i technicznych  ułatwią realizację strategii „Zrównoważonego Rozwoju” i „Europejskiego Zielonego Ładu” przez polski przemysł spożywczy, w tym głównie branżę mleczarską. 

Obrady konferencji nadal będą koncentrować się wokół hasła prof. Janusza Budnego „…łączyć tych, którzy potrzebują z tymi, którzy potrafią…”, dlatego w tym roku, merytoryczna jej część odbywać się będzie w trzech sesjach: 1. referaty naukowe, 2. panel dyskusyjny oraz 3. prezentacje przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych rozwiązań technicznych przeznaczonych dla sektora produkcji żywności. Z wdrożonymi oraz oferowanymi nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią i środowiskiem, uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się w drugim dniu konferencji u tegorocznych Gospodarzy Regionalnych: w Zakładzie Mleczarskim w Lidzbarku Warmińskim, który jest największym i najdynamiczniej rozwijającym się zakładem w Grupie Polmlek oraz w firmie Zamer Zdzisława Żuromskiego, specjalizującej się w instalacjach i produkcji urządzeń energetycznych już od 1988 r.

Do udziału w Konferencji zapraszamy: Prezesów i Dyrektorów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, w tym mleczarskich, ich zastępców, głównych mechaników i energetyków, pracowników firm i instytucji technicznych, właścicieli firm specjalistycznych, pracowników firm projektowych oraz pracowników naukowych, zainteresowanych problematyką zrównoważonego zarządzaniem energią 
i środowiskiem.

Rada Programowa

Przewodnicząca Konferencji: dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM

Prof. dr hab. inż. Janusz Budny, przewodniczący w latach 1982-2016

Członkowie komitetu organizacyjnego: 

Mgr inż. Marcin Witulski – Prezes Polmlek sp. z o.o. 

Mgr inż. Zdzisław Żuromski – Prezes firmy Zamer

Sekretariat konferencji: Anida Micińska, tel. 698 663 828, e–mail: konferencja@snt-eis.pl

Przewodnicząca konferencji: Katarzyna Banach, tel. 664 012 308

W ramach uczestnictwa w konferencji proponujemy:

 • udział przedstawicieli nauki i firm w obradach i panelu dyskusyjnym,
 • prezentację referatów naukowych,
 • prezentację referatów /oferty firm/ dotyczących rozwiązania organizacyjnego, technicznego lub technologicznego, związanego z zrównoważonym zarządzaniem energią i środowiskiem.
 • prezentowanie oferty Firmy przy stoisku /w lobby/ w trakcie obrad Konferencji – szczegóły techniczne będą ustalane z hotelem po deklaracji firm.

Nadesłane referaty zostaną umieszczone w materiałach konferencyjnych (elektronicznych).

Ważne terminy i opłaty

Nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych, dostępnego na stronie Stowarzyszenia https://snt-eis.pl 15 lipca 2023 r.
Wniesienie opłaty 30 lipca 2023 r.
Nadsyłanie: referatów, kart informacyjnych i oferty firm na e-mail: konferencja@snt-eis.pl: 31 sierpnia 2023
 Opłata konferencyjna – 2 500 zł obejmuje koszty: udziału w obradach, zakwaterowanie z wyżywieniem, uroczystą kolację i materiały konferencyjne (w formie elektronicznej).

Wpłaty należy dokonać do 30 lipca 2023 r. na  konto: Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” 10-957 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1

Bank PKO BP SA12 1020 3541 0000 5102 0011 5055 z dopiskiem: „Konferencja 2023, imię i nazwisko uczestnika/ów”.

Dodatkowymi kosztami są objęte: 

 • zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość ograniczona, decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń)
 • kolacja w dniu przyjazdu (18 września 2023 r.) 
 • stoisko wystawiennicze lub prezentacja (referat) z ofertą firmy,

które będą rozliczane w recepcji hotelu.

Warunki Rezygnacji:

 • Organizatorzy nie zwracają wpłaty w przypadku rezygnacji po 31 sierpnia 2023 r.
 • Zwrot kosztów uczestnictwa możliwy będzie po przedłożeniu Organizatorowi informacji 
  o rezygnacji z udziału w konferencji, drogą mailową konferencja@snt-eis.pl

Dokładny program Konferencji zostanie przedstawiony w II komunikacie