Trendy: Nowy trend – sery bio

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 3/2008 (28)

Jak wykazują badania światowe Nielsen, do których dotarło Forum Mleczarskie Handel, konsumenci w coraz większym stopniu interesują się produktami bio.

W Niemczech sprzedaż produktów bio wzrosła w latach 2000-2006 dwukrotnie, z poziomu 2,05 mld euro do 4,5 mld euro. W USA sprzedaż produktów bio przekroczyła w 2007 roku poziom 3,7 mld dolarów, a dynamika rocznej sprzedaży wyniosła 26% wartościowo. W 2006 roku sprzedaż produktów bio na Wyspach Brytyjskich sięgnęła zaś 1,4 mld funtów. Jak zauważają analitycy z Nielsen wzrost w Niemczech w istotnym stopniu dokonał się dzięki dyskonterom takim jak Aldi, którzy odważnie postawili na produkty bio. Czy polscy handlowcy będą mieli równie dużo odwagi???

Choć w Polsce zakup produktów bio jest wciąż postrzegany jako ekskluzywny, światowy trend pokazuje rosnącą popularność żywności bio. Na brytyjskim rynku zakupy produktów bio potwierdziło w 2006 roku 83% badanych i był to wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do roku 2005. Wartość sprzedaży wszystkich produktów bio w ostatnich latach rosła na rynku brytyjskim o 19-20% rocznie. Do najszybciej rosnących i największych kategorii produktowych w segmencie bio zaliczały się: mięso, drób i produkty mleczarskie. Za produktami mleczarskimi uplasowały się produkty chłodzone, piekarskie oraz mrożonki.

Jak stwierdza raport Nielsen konsumenci kojarzą produkty bio ze zdrowiem i wellness, najważniejszymi trendami obecnej dekady. 48% Europejczyków i 57% Amerykanów kupując produkty bio wybiera je ze względu na to, że „są one dla mnie zdrowsze”. Zaledwie 16% Europejczyków kupuje je ze względu na dzieci i swoją dbałość o nie. Zasadniczym czynnikiem przeszkadzającym tamtejszym konsumentom jest relatywnie wysoka cena, co analitycy tłumaczą stosunkowo wysokim popytem przy stosunkowo niskiej podaży. Ta wysoka cena stawia produkty bio poza zasięgiem nabywczym większości konsumentów. Podobne zarzuty podnoszą konsumenci w innych krajach UE, w tym w Polsce.

Najwyższe zainteresowanie i aplauz dla produktów bio wyrażają Grecy (67%) i Hiszpanie (60%), którzy w produktach bio widzą produkty, które by chętnie nabywali. Nieco inaczej na sprawę patrzą Portugalczycy, którzy wybierają je stosunkowo częściej dla swoich dzieci. Jak twierdzą analitycy z Nielsen zupełnie inaczej rozkłada się motywacja za produktami bio w krajach północnej Europy. Finowie, Szwedzi, Norwegowie i Duńczycy wybierają je ze względu na swój wrodzony proekologiczny stosunek do życia i żywności. Tam jednak poziom świadomości wyraźniej niż gdzie indziej przekłada się na wzrost cen produktów bio. Mimo to w Danii sprzedaż produktów bio wzrosła w 2006 roku o 16%.

Proces budowania świadomości produktów bio trwa nieustannie. Choć duża grupa Europejczyków (53% w 2006 roku) wciąż nie dowierza w dodatkowe korzyści płynące z zakupów produktów bio, to trzeba przyznać, że procent klientów sięgających po produkty bio oraz sama częstotliwość zakupów rosną. Widać to zwłaszcza na rynkach brytyjskim, niemieckim i skandynawskim.

Produkty bio dostarczają na polski rynek firmy Pami i EuroSer. Pami proponuje sery bio firmy Kaesehoff. Dostępne są sery bio w kawałkach (250 g) jak i sery bio plasterkowane (150 g): Gouda, Emmentaler, Alpejski, a także greckie sery feta. Wśród serów podpuszczkowych na wagę wyróżniają się: Kaesehof bio Emmentaler, blok 2,5 kg, bio Alpejski ser Górski 1/16 kręgu ok. 1,8 kg, bio Gouda blok 2,5 kg, bio Weisser Kaiser (Biały Cesarz) ok. 600 g, bio Seetaler.