MuuMap - Optymalizacja transportu w branży mleczarskiej

artykuł sponsorowany

Firma technologiczna DAC.digital jest twórcą zyskującego coraz większą popularność w polskich mleczarniach systemu MuuMap, będącego połączeniem oprogramowania i dedykowanych urządzeń pokładowych. Opracowane przez nich rozwiązanie pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym procesu zwózki mleka z gospodarstwa do zakładu, co umożliwia szybszy przepływ informacji i poprawienie efektywności pracy pracowników zakładu.

MuuMap

System MuuMap został z powodzeniem wdrożony w wielu firmach, między innymi w Grupie Mlekovita, OSM Sierpc, OSM Łowicz, Laktopol, Mlekoma, SDM Wieluń, Wart-Milk Sieradz, jak również w podmiotach zagranicznych, w tym Imlek a.d. z Serbii czy Berglandmilch z Austrii. W ostatnim czasie udało się nawiązać owocną, wciąż konsekwentnie realizowaną, współpracę z Grupą Polmlek – jednym z trzech największych producentów i dystrybutorów nabiału w Polsce.

„Pozyskanie kolejnego partnera w postaci Grupy Polmlek pozwala nam na zmierzenie się z nowymi wyzwaniami, takimi jak rozproszona sieć dostawców, zakładów i floty transportowej zawierających kilka grup interesariuszy. Polmlek, wraz z innymi klientami, daje nam motywację do rozwijania naszego systemu zgodnie z potrzebami rynku, np. poprzez włączenie do systemu grup nowych użytkowników łańcucha dostaw mleka.”

Damian Derebecki, COO, DAC.digital 

Pierwsze kroki w stronę digitalizacji operacji logistycznych Grupy Polmlek

Wdrożenie rozpoczęto od największego zakładu w Grupie – fabryki w Lidzbarku Warmińskim. Prace rozpoczęły się spotkaniem audytowym, mającym na celu dokładne zbadanie potrzeb i analizę procedur stosowanych w Grupie. Działania te przeprowadzono, aby jak najlepiej zrozumieć zależności zachodzące między zakładami i zapoznać się z procesem obiegu dokumentacji zwózki mleka.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie wyjazdów wdrożeniowych w celu przeszkolenia pracowników działu transportu i skupu, jak również kierowców realizujących zwózki. Szkolenia te umożliwiły zespołowi łatwe zapoznanie się z intuicyjnym działaniem systemu i pozwoliły na szybkie zastosowanie go dla ułatwienia im codziennej pracy.

Po przeprowadzeniu powyższych działań, zespół ds. wdrożeń MuuMapa był gotowy na dołączenie do systemu kolejnych zakładów Polmleku.

Optymalizacja zarządzania transportem mleka w zakładach Grupy

Zdigitalizowanie procesów i zastosowanie cyfrowej ewidencji pozwala na połączenie baz danych dostawców poszczególnych zakładów w jedną wspólną bazę, dostępną dla pracowników Grupy. Umożliwia to dostęp do informacji o odbiorach, niezależnie od tego, dokąd trafia mleko. Dodatkowo, lokalizację ciężarówki z mlekiem można cały czas obserwować na mapie. Uzyskanie informacji o tym, który z kierowców realizuje zwózkę na trasie, jest możliwe dzięki logowaniu się kierowców za pomocą kodu do aplikacji mobilnej przed rozpoczęciem zaplanowanej trasy. Podgląd procesu zwózki w czasie rzeczywistym i dokładne położenie taboru daje pracownikom informacje o trasach zrealizowanych przez danego kierowcę, a określenie dokładnej lokalizacji ciężarówki może być niezwykle pomocne przy ewentualnej awarii.

Aplikacja pozwala również wprowadzać zmiany na mapie i np. dodać drogę dojazdową do posesji rolnika, co znacznie ułatwia kierowcom trafienie pod wskazany adres z dokładnością do położenia zbiornika mleka w gospodarstwie.

„MuuMap to nowoczesny i intuicyjny system, którego już od pierwszego dnia wdrożenia mogłem używać do pracy. W łatwy sposób udało się go zintegrować z pozostałymi programami, które wykorzystujemy na co dzień, jak np. Cysterna. Dostęp do danych o dostawcach, przewoźnikach, kierowcach i realizacji zwózki jest dostępny z dowolnego miejsca, dzięki czemu możliwy jest podgląd podczas pracy w terenie czy pracy zdalnej. Przejrzysta historia odbiorów i dostaw z dokładnymi godzinami pozwala weryfikować niejasności i ewentualne błędy, niezależnie od daty ich wystąpienia. System daje ogromne możliwości w pracy operacyjnej oraz lokalnej i globalnej optymalizacji tras w ramach całej Grupy.”

Piotr Kamiński – Kierownik Skupu Mleka i Transportu, Mleczarnia Gościno Sp. z o.o.

Zmniejszenie komunikacji mailowej i telefonicznej do niezbędnego minimum, pozwala zwiększyć efektywność pracy. Korzystając z aplikacji, kierowcy zawsze posiadają aktualne plany tras, dzięki czemu zmiany w planach są automatycznie pobierane na tablet przed startem. Co więcej, z łatwością można realizować ewentualne nadprogramowe odbiory poprzez ręczne dodanie wskazanego dostawcy do trasy przez kierowcę.

MuuMap aplikacja„Wprowadzenie systemu MuuMap przyczyniło się do zdecydowanej poprawy wydajności pracy pracowników działu skupu, transportu oraz rozliczeń, jak również kierowców realizujących zwózkę w Grupie Polmlek. 

Dokładna lokalizacja zbiorników w gospodarstwach sprawia, że obecnie kierowcy bez problemu trafiają do gospodarstw i odbierają mleko, nawet jeśli są to sytuacje wyjątkowe. 

Podgląd na mapie lokalizacji taboru pojazdów realizujących trasy w czasie rzeczywistym i aktualnej ilości odebranego mleka, umożliwia w razie konieczności łatwe przekierowanie tras do innego zakładu w ramach Grupy. Znacznie poprawiła się również komunikacja z kierowcami dzięki temu, że w systemie posiadamy informację, który kierowca realizuje zwózkę w danym dniu.”

Dariusz Chmielnicki – Zastępca Kierownika Skupu i Transportu, Polmlek Lidzbark Warmiński

 

Dzięki zastosowaniu MuuMap w każdym zakładzie macierzystym, ilość mleka odebrana od rolnika jest od razu wprowadzana do systemów rozliczeniowych. Codzienna aktualizacja litrów mleka z gospodarstw, dostarczonych przez poszczególnych dostawców oraz planowanie w oparciu o widok mapy wraz z ich położeniem, pozwala w łatwy sposób zmieniać i optymalizować zwózkę, szczególnie w okresach spadków i wzrostów produkcji mleka. W razie wystąpienia nieścisłości, możliwe jest wygenerowanie indywidualnych raportów. Ponad 2,5 tys. pozycji o odbiorze mleka codziennie trafia automatycznie do systemu rozliczeń bez pracy manualnej, co pozwala pracownikom zaoszczędzić czas. Wystarczy tylko sprawdzić poprawność danych. Redukuje to również konieczność wymiany papierowych dokumentów między zakładami.

 

„Przy procesie wdrażania systemu byłam do niego sceptycznie nastawiona, nie spodziewałam się, że codzienna, mozolna praca wprowadzania informacji o wprowadzonej ilości pozyskanych litrów mleka od dostawców do systemu rozliczeń zostanie zautomatyzowana. Czy system będzie w stanie sprostać naszym wytycznym i standardom? Dziś wszystkie informacje, które potrzebuję do pracy jestem w stanie znaleźć w systemie MuuMap, a zaoszczędzony czas może być wykorzystany w bardziej efektywny sposób, jak szczegółowe analizy i sprawdzanie rozliczeń.”

Joanna Janiak – Specjalista ds. Rozliczeń, Polmlek Lidzbark Warmiński

Wraz z Grupą Polmlek już dziś tworzymy i wdrażamy nowy moduł przyjęcia mleka w zakładzie, co umożliwi wprowadzenie systemu MuuMap na zupełnie nowy obszar. Od teraz, dzięki cyfryzacji procesu ważenia pojazdów, badań laboratoryjnych oraz przepompowania mleka do tanków w zakładzie, MuuMap dokumentuje proces zachodzący w łańcuchu dostaw, od rolnika po zbiorniki zakładowe. Możliwa będzie też szybka identyfikowalność produktu i partii – funkcja, której rozwój stanowi obecnie priorytet. Po zakończonym odbiorze, dane z tras mogą zostać wydrukowane w postaci raportu, wyeksportowane do plików, a także pozostają w historii realizacji systemu.

MuuMap – rozwiązanie ułatwiające planowanie i zarządzanie procesem zwózki mleka

System składa się z panelu zarządzania dostępnego za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji mobilnej na tablety i smartfony, jak również, opcjonalnie, z urządzeniami D_Box. Urządzenie to zintegrowane jest z komputerem liczącym ilość litrów oraz mierzącym temperaturę pobieranego mleka. Tworzy to w pełni funkcjonalne rozwiązanie dla mleczarni i firm transportowych. Jest ono wykorzystywane do intuicyjnego tworzenia i optymalizacji tras zwózki. Służy zarówno do pełnej kontroli procesu, jak i obserwowania w czasie rzeczywistym pozycji taboru pojazdów poprzez wykorzystanie technologii geoinformacyjnej (GPS).

Dzięki szerokiemu zakresowi monitorowania transportu ze wszystkich objętych projektem zakładów, wdrożenie MuuMap pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze, jak również przyczynić się do ochrony środowiska poprzez dostosowywanie tras w taki sposób, by zmniejszyć ich ilość. System umożliwia większą kontrolę dla osób odpowiedzialnych za transport i skup w zakładach, w celu optymalizacji aut wyjeżdżających codziennie po mleko, oraz niwelowania kolejek w trakcie przyjęcia mleka.

 

Serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą i kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Partner technologiczny – DAC.digital

DAC.digital to firma IT założona w 2009 r. Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych zarówno w kwestii oprogramowania, jak i urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów z różnych branż. Usługi obejmują szeroki zakres oprogramowania, projektowania interfejsów, sztucznej inteligencji czy IoT w szerokim zakresie i wielu sektorach. Firmę wyróżnia budowanie i rozwój kompletnych systemów end-to-end, jakim jest właśnie MuuMap.