Testo 104/174/206 – profesjonalne mierniki do pomiaru temperatury i pH w sektorze mleczarskim.

Testo

W przemyśle mleczarskim o jakości i trwałości produktu finalnego decyduje szereg czynników pojawiających się w trakcie całego cyklu prowadzącego od jego produkcji, przetwarzania, transportu, przechowywania, aż po zakup przez konsumenta. Podstawowym sposobem kontroli tych parametrów jest dobór właściwych narzędzi pomiarowych, które dostarczą informacji o rzeczywistych wartościach krytycznych, mających wpływ na produkt.

Temperatura

Temperatura to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na jakość i trwałość produktów spożywczych we wszystkich fazach jego wytwarzania, przechowywania i dystrybucji. W każdym z tych etapów produkt mleczny podlega surowym obostrzeniom narzucającym na firmy produkcyjne potrzebę spełnienia konkretnych norm dotyczących parametru temperatury. Przekroczenie ich powoduje narażenie produktu na utratę jakości lub też całkowite zepsucie wyrobu finalnego. Przykładowo, zgodnie z obowiązującą aktualizacją Rozporządzenia nr 853/2004 (1662/2006 z dnia 6.11.2006 r.) mleko podlega restrykcyjnym normom już na samym początku produkcji czyli po dojeniu. W tym wypadku zarówno mleko, jak i siara muszą zostać natychmiastowo schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 8°C lub do temperatury <6°C gdy odbiór nie odbywa się codziennie (pkt II/B/2.a i b). To samo rozporządzenie narzuca potrzebę zachowania chłodnych warunków transportu mleka i siary a w momencie ich dotarcia do zakładu przeznaczenia, temperatura nie może przekraczać 10 °C. Kolejne obostrzenia produkcyjne dotyczą zachowania odpowiednich temperatur podczas magazynowania, czyszczenia i normalizacji, homogenicji, pasteryzacji czy też ostatecznego transportu do dystrybutorów. By wyjść naprzeciw potrzebom klienta firma Testo oferuje szereg produktów zapewniających szybkie i dokładne pomiary temperatury w każdej sytuacji.

Pirometry testo 104-IR

Zastosowanie pirometru testo 104IR

Termometr testo 104-IR spełnia dwa najważniejsze wymagania przy pomiarach temperatury w sektorze spożywczym: bezkontaktowy pomiar czujnikiem na podczerwień oraz kontaktowy za pomocą sondy penetracyjnej – a wszystko to w jednym urządzeniu. To co czyni z testo 104-IR tak unikalne narzędzie pomiarowe to jego kompaktowość. Sonda pomiarowa może być złożona zaraz po zakończeniu pracy, dzięki czemu miernik można wygodnie i bezpiecznie schować do kieszeni.

W przypadku zabrudzenia termometr można szybko umyć pod bieżącą wodą, co znacząco ułatwia przestrzeganie wszelkich wymagań higienicznych, tak ważnych w sektorze spożywczym. 2-punktowy celownik laserowy precyzyjnie oznaczający miejsce pomiaru, a także optyka 10:1 gwarantują wysoką dokładność (±0.5°C) w każdej aplikacji. Wzmocniona konstrukcja miernika, składana sonda oraz możliwość wykonania szybkich pomiarów sprawiają, że testo 104-IR to nieodzowny miernik temperatury do codziennego użytku przy kontroli jakości produktów mlecznych podczas ich produkcji, składowania i transportu.

Rejestrator testo 174T

Rejestrator testo 174

Urządzenie to ma za zadanie ciągłą rejestrację parametru temperatury podczas transportu lub też magazynowania produktów. Użytkownik może samodzielnie zdefiniować kryterium startu, jak i zakończenia rejestracji temperatury a także zaprogramować indywidualne progi alarmowe. Po zakończonej rejestracji dane można odczytać i zarchiwizować poprzez podłączenie rejestratora za pomocą interfejsu USB do komputera i wykorzystanie darmowego oprogramowania Comsoft Basic 5 (dostępnego na stronie www.testo.com.pl). Dane są prezentowane zarówno w formie tabelarycznej jak i graficznej, zaś samo oprogramowanie zapewnia użytkownikowi możliwość wydruku danych w postaci protokołu pomiarowego.

pH

Mimo iż temperatura jest główny parametrem wpływającym na jakość produktu końcowego nie mniej istotnym elementem jest pomiar pH. Tu również wymagania jakościowe stawiane przed każdym producentem produktów mlecznych są dość restrykcyjne. Dobrym przykładem może być choćby obostrzenie sugerujące iż „pH mleka przy przyjęciu musi zawierać się w zakresie 6.6-6.8pH” (aktualizacje Rozporządzeń Komisji (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady dot. szczególnych przepisów dotyczących higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ). Z doświadczenia zaś wiemy iż tylko ciągłe przestrzeganie norm i standardów pozwoli na osiągnięcie pełnowartościowego produktu końcowego.

pHmetr testo 206

pHmetr testo 206

Pehametr testo 206 został zaprojektowany specjalnie dla przemysłu mleczarskiego. Jego ergonomiczny kształt i czytelny, podświetlany wyświetlacz powoduje, że testo 206 znajduje zastosowanie przy produkcji, sprawdzaniu produktów wprowadzanych do magazynu, jak i przy dokonywaniu powtarzających się serii pomiarów. Unikalnym rozwiązaniem jest fakt, że sonda pH posiada zintegrowany czujnik temperatury, który automatycznie kompensuje jej wartość wpływającą na dokładność pomiaru pH. Dzięki temu użytkownik ma gwarancję wykonania precyzyjnych i bezbłędnych pomiarów.

Elektrody pH, jeżeli nie są używane, muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, w celu niedopuszczenia do wysuszenia powłoki membrany oraz diafragmy, a co za tym idzie ich uszkodzenia. Zamiast stosować kłopotliwe płynne elektrolity (ryzyko rozlania, wycieku, skażenia medium pomiarowego, trudności w przechowywaniu itp.), elektrody pH Testo wyposażone są w kapsuły z elektrolitem żelowym. Poza niezaprzeczalną innowacyjnością i wygodą w stosowaniu, gwarantują dodatkowo długotrwała stabilność i żywotność elektrod pH. Pehametr testo 206 charakteryzuje się także niezwykle trwałą konstrukcją, co przy codziennej pracy jest niebywale ważną cechą urządzeń pomiarowych. Elektrody pH wykonane są w głównej mierze z plastiku, dzięki czemu są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne, niż większość sond pH wykonanych całkowicie ze szkła. Zastosowanie diafragmy ze szczelinkami (a nie z porami), czyni elektrodę odporną na mikrocząsteczki "biozabrudzeń", tak częste przy kontakcie z żywnością . Zastosowanie tego rodzaju rozwiązania gwarantuje użytkownikowi szybkie i łatwe czyszczenie sondy.

Temperatura i pH to podstawowe czynniki mające wpływ na jakość i trwałość produktów spożywczych we wszystkich fazach jego wytwarzania i dystrybucji. Ich niewłaściwa wartość odpowiada za przebieg procesów składających się na psucie produktów i pogorszenie ich jakości. Dlatego też tak istotną sprawa jest dobór właściwego przyrządu pomiarowego.

Testo Sp. z o.o.