1. Komunikaty

Nieprzestrzeganie dobrostanu ma negatywne skutki

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© pim

Definicja dobrostanu zwierząt nie jest łatwa do zdefiniowania, ponieważ wyrasta z takich jakości biologicznych jak: stres, tolerancja, adaptacja, kondycja i homeostaza. „Dobrostan zwierząt dotyczy organizmu jako całości i uwzględnia wszystkie jego funkcje, od reakcji psychicznych (emocje, odczucia) do zjawisk na poziomie komórkowym.

W 2008 r. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) opracowała następującą definicję dobrostanu zwierząt:  „dobrostan osiągany jest wtedy, jeżeli zwierzę jest zdrowe, bezpieczne i dobrze odżywione, nie cierpi niewygody i ma możliwość wyrażania wrodzonych (naturalnych) zachowań oraz nie odczuwa takich niedogodnych stanów jak ból, strach i niepokój”. Koncepcja dobrostanu zwierząt jest zapisana w art. 13 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który uznaje zwierzęta  za istoty zdolne do odczuwania.

Dobrostan zwierząt zawiera się w obszarze  wymogów wzajemnej zgodności, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2013 r. Za nieprzestrzeganie prawa grożą rolnikom kary w postaci zmniejszonych dopłat bezpośrednich. W skrajnych przypadkach ARiMR może nie wypłacić dopłaty.

Również Europejska Konwencja o ochronie zwierząt hodowanych mówi o ochrona zwierząt gospodarskich przed zbędnym cierpieniem lub zranieniem spowodowanym warunkami bytowania, podawaną paszą lub nieodpowiednią opieką.

W trosce o dobrostan zwierząt Polska Izba Mleka poszerzyła Standard PIM o moduł dobrostan zwierząt, który  zawiera wykaz wytycznych, które należy spełnić by sprostać wymaganiom w zakresie dobrostanu zwierząt. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem większej ilości informacji o standardzie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Polskiej Izby Mleka.

W celu uzyskania większej informacji na temat zagadnień związanych z dobrostanem zwierząt zapraszamy do śledzenia fanpage programu.

Linkedin https://www.linkedin.com/company/86302427/admin/

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100082103346113

Kampania pt. Program dobrostan + sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.