1. Komunikaty
Polska

Agnieszka Maliszewska uczestnikiem Kongresu Europejskich Rolników 2022

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© polska izba mleka

W dniach 12-14 października 2022 w Szybeniku w Chorwacji organizowana jest 10. edycja Kongresu Europejskich Rolników, w której bierze udział Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca Copa-Cogeca. Kongres Europejskich Rolników, organizowany przez Copa-Cogeca jest kluczowym wydarzeniem dla organizacji oraz ich członków, spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE. Przedmiotem dyskusji są takie kwestie jak m.in. walka ze zmianą klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz podjęcie tematu utraty różnorodności biologicznej, które sprawiły, że Europejski Zielony Ład i powiązane z nim strategie i inicjatywy Komisji Europejskiej znalazły się w centrum debaty politycznej.

Strategia „od pola do stołu”, prawo o klimacie, strategia różnorodności biologicznej UE oraz prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych to tylko niektóre z filarów Zielonego Ładu, które mają ogromne znaczenie dla unijnego sektora rolno-spożywczego.

Należy również pamiętać o skumulowanych skutkach kryzysu energetycznego i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Długofalowe następstwa tych wydarzeń będą odczuwalne nie tylko w Europie, ale również w innych rejonach świata. Transformacja systemów żywnościowych powinna teraz skupić się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.

Tegoroczny Kongres stanowi kontynuację Kongresu Europejskich Rolników z 2018 r. W tym roku debata skupi się na temat tego, jak z wyzwań mogą zrodzić się nowe możliwości.

Kongres rozpoczął się w środę, 12 października warsztatami pt. „Wkład kobiet w zrównoważoność rolnictwa”, podczas której dyskutowano na temat roli kobiet w rolnictwie oraz w zwiększaniu różnorodności działalności rolniczej, wprowadzając między innymi sprzedaż bezpośrednią, agroturystykę i rolnictwo społeczne.

Od lat Komisja Kobiet Copa-Cogeca pracuje nad uwydatnieniem kwestii równości płci w polityce rolnej, wsparciem na rzecz większego zaangażowania kobiet i rzuceniem światła na wpływ kobiet na gospodarstwa i lokalne społeczności.

Kolejne warsztaty pt. „Jak poprawić komunikację na temat zrównoważonych systemów żywnościowych” otworzyła Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura PIM, pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

– Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolne każdego dnia przyczyniają się do osiągania unijnych celów poprzez poprawę bioróżnorodności i zwiększanie zrównoważoności produkcji. Aby kontynuować te działania potrzebne są odpowiednie narzędzia, które pozwolą nam dostosować się do wyzwań z którymi się zmierzamy, od zmiany klimatu, wzrostu kosztów środków produkcji po wymagania konsumentów. Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu nie powinno odbywać się kosztem unijnej produkcji. Aby tego uniknąć instytucje unijne powinny przyśpieszyć wszystkie działania mające na celu dostarczenie sektorowi niezbędnych narzędzi, które pozwolą producentom osiągnąć te cele oraz utrzymać obecny poziom produkcji – powiedziała Dyrektor Biura PIM.

– Transformacja w rolnictwie to proces, który trwa. Zdajemy sobie sprawę, że przekształcenie rolnictwa UE będzie wymagało znacznych inwestycji ze strony naszych rolników i spółdzielni rolniczych. Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze zawsze byli gotowi i potrafili dostosować się do nowych wyzwań i wnieść wkład w bardziej ambitną politykę UE. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że nie możemy pozostawić ich samym sobie. Wymagając coraz częściej dostosowania sposobu działania, pracowaliśmy na rzecz większego zrównoważenia gospodarczego, środowiskowego i społecznego. Jednak w miarę postępów w przechodzeniu na bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję w UE, ich praca wymaga trwałych i namacalnych rozwiązań oraz alternatywnych rozwiązań w celu realizacji celów UE w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu. Kluczowe jest jednak to, by w żadnym wypadku nie ograniczać naszej produkcji, a wszystkie sektory miały możliwość dostosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju – podkreśliła Dyrektor Biura PIM, podsumowując warsztaty zamykające pierwszy dzień Kongresu Europejskich Rolników.

13 października poruszono tematy: „Wyzwania i szanse rolnictwa UE”, „Pionierzy długofalowej zrównoważoności i odporności łańcucha rolno-spożywczego”, „Rolnictwo UE na arenie międzynarodowej” oraz „Znalezienie równowagi między bezpieczeństwem żywnościowym a zrównoważonością w UE” – podczas którego popołudniowe warsztaty podsumowujące poprowadziła Agnieszka Maliszewska.

– W pierwszym panelu zgodziliśmy się, że obserwacja Ziemi i maszyny mogą wspierać rolników zarówno w podejmowaniu lepszych decyzji agronomicznych i środowiskowych, jak i w dostarczaniu rozwiązań, które obejmują walkę z chorobami zwierząt i roślin oraz środki na rzecz zdrowia gleby. Mogą one również ułatwić uproszczenie i modernizację monitorowania gospodarstw. Wymiana informacji między setkami gospodarstw i spółdzielni rolniczych może zapewnić wgląd i współpracę na dużą skalę, przynosząc korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne naszym producentom, społecznościom wiejskim i całemu społeczeństwu. […]. W drugim panelu stwierdziliśmy, że konsumenci i opinia publiczna nie są wystarczająco świadomi naszych wysiłków, a my często nie dysponujemy wystarczającymi lub właściwymi narzędziami, aby właściwie informować o naszych wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz o wieloletnim zaangażowaniu naszego sektora rolnego. Musimy być w stanie lepiej informować o wysokim poziomie standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności, środowiska oraz zdrowia roślin i zwierząt, który już osiągnęliśmy. Potrzebna jest większa przejrzystość, a także lepsze zrozumienie, w jaki sposób nowe narzędzia komunikacji mogą nam pomóc w zbliżeniu się do konsumentów – podsumowała Agnieszka Maliszewska.

Na 14 października zaplanowano wizyty techniczne, między innymi w Serowni Sirana Stone, Gospodarstwie Roca czy spółdzielni rolnej Oliwki i Wino.

Udział w Kongresie Europejskich Rolników sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka.

Warte przeczytania