1. Komunikaty

Nowa jakość wykrywania zanieczyszczeń w płynach

Źródło: Mettler Toledo
Autor: Barbara Wiercińska

Wprowadzając na rynek nowy system kontroli rentgenowskiej FluidCheK, Mettler Toledo Safeline spowodował przełom w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń w płynach. Ten wydajny system zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb producentów napojów i innych płynów, wyposażony w zaawansowane oprogramowanie do skanowania obrazów oraz możliwość wysyłania promieni rentgenowskich pod kątem, zapewnia najwyższą jakość kontroli.

Nowy system kontroli rentgenowskiej FluidCheK skutecznie wykrywa gęste zanieczyszczenia, w tym szkło, metal, kamień, tworzywa sztuczne, np. teflon, i tworzywa gumowe, np. Viton. Został zaprojektowany specjalnie do kontroli butelek i słoików szklanych, puszek metalowych oraz butelek plastikowych. Jest szczególnie skuteczny w przypadku pojemników z wklęsłym dnem.
Systemy rentgenowskie o poziomej wiązce prostopadłej niezbyt dobrze radzą sobie z kontrolowaniem obszaru podstawy pojemników szklanych i metalowych, których dno jest podwyższone lub ma kształt kopuły. Kopuła jest miejscem, w którym pojemnik ma największą gęstość, dlatego obszar podstawy jest widoczny na obrazie rentgenowskim. Stąd powstaje niebezpieczeństwo ukrycia zanieczyszczeń w martwych punktach wykrywania — powiedział Marek Rykojć, menedżer ds. kontroli produktów w Mettler Toledo Safeline. W odpowiedzi na specjalne prośby klientów firma Safeline podjęła się opracowania systemu kontroli rentgenowskiej, który łączyłby w sobie optymalną jakość wykrywania zanieczyszczeń w opakowaniach zawierających płyny z maksymalną przepustowością linii produkcyjnej i łatwością obsługi. Wynikiem tego przedsięwzięcia jest system FluidCheK.
System kontroli rentgenowskiej FluidCheK charakteryzuje się nowatorskim podejściem do wykrywania zanieczyszczeń w płynach, które wyróżnia się wzmożoną kontrolą obszaru dna pojemnika. Podejście takie jest wysoce skuteczne, ponieważ zanieczyszczenia, jako obiekty o gęstości z reguły większej niż otaczający je płyn, opadają na dno pojemnika.
Zaletą skoncentrowania kontroli na podstawie pojemnika jest możliwość znacznego zbliżenia generatora promieni rentgenowskich do produktu, a więc zmniejszenia odległości, jaką musi pokonać promień rentgenowski, zanim dotrze do wykrywacza. Pozwala to poprawić jakość obrazu rentgenowskiego oraz zwiększyć czułość systemu i prawdopodobieństwo wykrycia zanieczyszczenia, co przekłada się na niespotykane bezpieczeństwo produktu. W celu zapewnienia niezrównanej jakości wykrywania zanieczyszczeń promień rentgenowski prześwietla podstawę pojemnika pod kątem, aby uniknąć martwych punktów i obszarów niewidocznych.
System FluidCheK powinien być umieszczony na końcu linii produkcyjnej, tak aby stanowił ostatni etap kontrolny, gwarantujący, że w procesie produkcji i pakowania do produktu nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Dzięki umożliwieniu dokładnej kontroli jakości system FluidCheK pomaga firmom zachować zgodność z przepisami lokalnymi i międzynarodowymi, wymaganiami sprzedawców detalicznych oraz praktykami analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). System FluidCheK jest wyposażony w nowe oprogramowanie do wykrywania zanieczyszczeń pod nazwą XTP. Program analizuje każdy piksel w obrazie rentgenowskim, wykrywając nawet najmniejsze zmiany produktu.
W systemie FluidCheK wykorzystano opatentowaną przez firmę Safeline taśmę modułową zbudowaną z segmentów niewidocznych dla wykrywacza promieni rentgenowskich. Konstrukcja taśmy oraz słabe właściwości rozpraszania promieni rentgenowskich materiałów, z których została zbudowana, to cechy, które zapewniają sprawny transport bez pogorszenia czułości wykrywania zanieczyszczeń. System jest idealny do szybkich linii produkcyjnych obsługujących pojemniki szklane i puszki, ponieważ dzięki mniejszym odstępom zapewnia sprawniejsze przesuwanie produktów. Ponadto umożliwia łatwą integrację z istniejącymi przenośnikami modułowymi i łatwiejsze odrzucanie lub oddzielanie uszkodzonych paczek. Jeśli dojdzie do rozbicia szkła na linii, taśmę można łatwo usunąć w ciągu kilku minut w celu wyczyszczenia i wykonania innych czynności konserwacyjnych.
Ważną funkcją systemu FluidCheK jest całkowicie bezkontaktowa kontrola. Produkty przechodzą przez maszynę nietknięte, nie ma więc problemów z ich przemieszczaniem czy uszkodzeniami etykiet.
Ten nowy system kontroli rentgenowskiej poszerza ofertę technologii kontroli produktów, która obejmuje rozwiązania z zakresu kontroli rentgenowskiej, wykrywania metali i ważenia kontrolnego.