1. Komunikaty
Polska

Glopack: Jak obniżyć́ koszty w czasach podwyżek i być́ super eko?

Źródło: Forum Mleczarskie Biznes
Autor: Monika Czaplicka

W obecnych realiach rynkowych żadne firmy, mniejsze czy większe, a nawet te bardzo duże, nie są̨ w stanie zapanować́ nad ogromną i gwałtowną eskalacją cen surowców, transportu, paliw i innych elementów mających wpływ na koszty. 

Glopack, działająca od 2008 roku w sektorze opakowań́ i recyklingu, przez bardzo długi okres czasu prowadziła intensywne badania naukowe, mające na celu stworzenie nowego typu folii stretch, który łączyłaby w sobie walory ekonomiczne i ekologiczne przy jednoczesnym podniesieniu atrakcyjności produktu.

Długoletnie prace i badania zaowocowały stworzeniem nowego produktu, który uzyskał krajowe i międzynarodowe zgłoszenia patentowe przy jednoczesnej aprobacie odbiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Stworzona przez spółkę̨ Glopack innowacyjna folia stretch charakteryzuje się̨ trzykrotnie wyższą̨ wytrzymałością̨ przy jednocześnie trzykrotnie niższej masie 1 metra bieżącego produktu. Pozwala to na 2-3 krotne zredukowanie wagi folii stretch stosowanej do owijania towaru, skraca się̨ też czas zabezpieczenia ładunku, oraz oczywiście zmniejsza się̨ ilość́ powstałego plastiku, który będzie trzeba zagospodarować́ po zakończeniu operacji logistycznej.

Najnowsze osiągniecie patentowe Glopack to kolejny krok w stronę̨ redukcji kosztów i emisji opakowań́ plastikowych. Rozwiązanie łączy w sobie oczekiwania wielu stron jak również spełnia pragnienia przyszłych pokoleń́, które chcą̨ żyć́ w czystym i zdrowym świecie.

Warte przeczytania