1. Komunikaty

71 kolejnych lat osiągania zysku netto przez Paccar

Autor: Barbara Wiercińska

“Spółka PACCAR uzyskała roczny zysk netto po raz 71 z rzędu, a także osiągnęła w IV kwartale wzrost przychodów i dochodu netto w porównaniu z III kwartałem 2009 r.” – oświadczył Mark C. Pigott, prezes i dyrektor generalny spółki. “Doskonałe wyniki bilansowe PACCAR oraz znaczna wielkość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które w 2009 r. wyniosły 1,37 mld USD, umożliwiły ciągłe inwestycje w takie projekty inwestycyjne, jak nowe silniki Diesla, rozszerzone asortymenty pojazdów czy coroczna poprawa wydajności zakładu o 5-7%, a także przyczyniły się do uzyskania większości prestiżowych nagród branżowych” – zauważył Tom Plimpton, wiceprezes.

Najważniejsze dane finansowe PACCAR za cały rok 2009
• Skonsolidowana sprzedaż i przychody: 8,09 mld USD.
• Dochód netto: 111,9 mln USD.
• Środki pieniężne uzyskane z działalności operacyjnej: 1,37 mld USD.
• Dochód z usług finansowych przed opodatkowaniem: 84,6 mln USD (wartość aktywów: 8,4 mld USD).
• Agencje S&P i Moody’s potwierdziły rating kredytowy przyznany PACCAR (AA-/A1).
• Wydatki inwestycyjne: 127,7 mln USD.
• Koszty działalności badawczo-rozwojowej: 199,2 mln USD.
• Składki emerytalne: 177 mln USD.
• Emisje obligacji średnioterminowych (MTN): 1,3 mld USD.
• Kapitał własny: 5,10 mld USD.