1. Komunikaty

Fundusze promocji – dajmy czas Ministrowi na poprawienie prawa

Źródło: Związek Polskich Przetwórców Mleka
Autor: Monika Czaplicka

Od wejścia w życie ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji artykułów rolno-spożywczych minęło już ponad pół roku. Mogłoby się wydawać, że to wystarczający czas na wydanie wszystkich przepisów wykonawczych umożliwiających beneficjentom korzystanie ze środków gromadzonych w funduszach, wybór członków tzw. Komisji Zarządzających funduszami, uchwalenie planów finansowych funduszy oraz ustalenie zasad udzielania wsparcia finansowego przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszy. Co prawda składy Komisji Zarządzających są już znane, odbyły się już nawet ich pierwsze posiedzenia, lecz dostęp do środków zgromadzonych na kontach funduszy jest ciągle niemożliwy. Jest to efekt ciągle trwających w Ministerstwie Rolnictwa prac nad projektem rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Brak tego rozporządzenia czyni realizację jakichkolwiek przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków funduszy praktycznie niemożliwą.

Treść projektu rozporządzenia wzbudziła szereg kontrowersji wśród członków naszego Związku, przede wszystkim ze względu na odejście od dotychczasowej praktyki wykorzystywania środków przez były Fundusz Promocji Mleczarstwa, która była ukształtowana przez lata działalności i funkcjonowała w sposób skuteczny i bezproblemowy.
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia przekazana Ministerstwu Rolnictwa przez Związek Polskich Przetwórców Mleka jest podzielana również przez inne organizacje branżowe, nie tylko mleczarskie. Projektowane zapisy w formie przekazanej do konsultacji społecznych w istotny sposób utrudnią korzystanie ze środków zgromadzonych w Funduszu Promocji Mleka, jak również w innych, bliźniaczych funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Wydłużone w stosunku do dotychczasowej praktyki Funduszu Promocji Mleczarstwa terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia, wydłużone terminy wypłat środków funduszy, sztucznie ustalone ramy czasowe realizacji przedsięwzięć, refundacja kosztów realizacji danego przedsięwzięcia poniesionych wyłącznie po wydaniu decyzji o udzieleniu wsparcia - to tylko najjaskrawsze przykłady na próbę wprowadzenia wadliwych mechanizmów do dobrze działającego w latach poprzednich Funduszu Promocji Mleczarstwa. Obawiamy się, że zaakceptowanie rozporządzenia w obecnym kształcie może doprowadzić do deprecjacji znaczenia Funduszu i w sposób sztuczny ograniczy pulę dostępnych środków oraz może spowodować, że niektóre przedsięwzięcia nie będą mogły być realizowane ze względu na realny wzrost udziału własnego wnioskodawców.
Oceniamy, że środki zgromadzone w Funduszu Promocji Mleka będą faktycznie dostępne dla wnioskodawców najwcześniej w marcu-kwietniu br. (realny termin uchwalenia ostatecznej wersji planu finansowego FPM na rok 2010), zatem pojawiające się apele do Ministra Rolnictwa o jak najszybsze podpisanie rozporządzenia w obecnej formie są bardzo niefortunne, gdyż nie chodzi tu o szybkość przyjęcia konkretnych rozwiązań, ale o ich jakość, a ta jest w naszej opinii bardzo zła i wprowadzająca szkodliwe dla branży rolno-spożywczej rozwiązania.
Marcin Hydzik
Prezes Zarządu ZPPM