1. Komunikaty

Chłodnia monitorowana

Źródło: Zeus
Autor: Janusz Górski
© Zeus

Stała kontrola warunków panujących w chłodni samochodowej, znajdującej się w trasie, stanowi jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań stawianych przez klientów firmom transportowym. Coraz częściej wybór przewoźnika zależy od zapewnienia dokładnego monitoringu temperatury wewnątrz chłodni na każdym etapie przewozu produktów w kontrolowanej temperaturze.
Dlatego też, dzięki współpracy firmy Zeus z Legionowa, produkującej informatyczne systemy do kontroli flot samochodowych i Carrier Transicold Polska, dostawcy urządzeń chłodniczych do transportu, powstał zintegrowany z GPS system monitorowania chłodni i agregatów chłodniczych firmy Carrier Transicold. Poprzez jedno małe urządzenie (RP-C200) integruje się komunikację agregatu chłodniczego Carrier Transicold, z systemem informatycznym wspierającym zarządzanie transportem – Infosat firmy Zeus. Urządzenia pokładowe informując zdalnie użytkownika systemu Infosat o aktualnym położeniu chłodni, wykonują pomiary aktualnych temperatur, odczytują zadane dla agregatu przez kierowcę nastawy, a do celów serwisowych odczytują aktualny stan licznika motogodzin.
Jest to kolejne w ostatnim czasie rozwiązanie techniczne firmy Zeus, ułatwiające pracę osób obsługujących tabor chłodniczy oraz poprawiające bezpieczeństwo przewożonych produktów.

System można rozbudować o dodatkową sygnalizację zewnętrzną umożliwiając jego szersze zastosowanie. Rozbudowana wersja tego systemu będzie ciekawą propozycją szczególnie dla tych firm, które posiadając chłodnie do wykonywanych transportów nie wykorzystują własnych ciągników lub planują takie rozwiązanie, lecz w trosce o właściwą obsługę klienta, obawiają się ewentualnych skutków braku właściwego nadzoru. Teraz system Infosat daje możliwość zdalnego skutecznego nadzoru.
Doposażenie układu elektronicznego w poziomowskaz paliwa może powiadomić wskazane osoby poprzez email lub SMS o konieczności tankowania agregatu. Poprzez dodatkowy sygnalizator świetlny LED kierowca wynajętego ciągnika uzyskuje proste i skuteczne źródło informacji o najważniejszych paramaterach pracy agregatu lub małej ilości paliwa w zbiorniku. Ta opcja nie tylko minimalizuje ryzyko wyjazdu z bazy chłodni niewłaściwie przygotowanej do transportu, ale również, gdy znajduje się ona w trasie, poinformuje kierowcę o nieprawidłowościach natychmiast po ich wykryciu, dając więcej czasu na podjęcie skutecznych działań serwisowych.
Zastosowanie czujników otwarcia drzwi to nie tylko kolejna informacja i zapewnienie sobie skutecznego powiadamiania o dotarciu do celu, ale także bardzo użyteczny sygnał dla agregatu, aby zmienił tryb swojej pracy. W efekcie agregat zoptymalizuje skuteczność swojego działania.
Rozbudowa o dodatkowe urządzenia to także dodatkowy pobór prądu, jednakże dla tego systemu to nie problem. Agregat sam informuje sterownik komunikacyjny o zakończeniu pracy, wymuszając automatyczną hibernację dodatkowych urządzeń i obniżenie poboru prądu do kilkunastu miliamperów.
Aktualnie system jest wdrażany w pojazdach chłodniczych firmy Havi Logistic z Warszawy.