Techmilk XV Seminarium Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka

Katedra Inżynierii Aparatury Procesowej była po raz kolejny Organizatorem Seminarium Techmilk. Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Izba Mleka (PIM), a patronat prasowy sprawowały m. in.: Forum Mleczarskie Biznes i Przegląd Mleczarski. Prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander przywitał m.in.: prof. dr hab. inż. Bogusława Staniewskiego, dziekana Wydziału Nauk o Żywności; prof. Mirosława Gronowicza; Stanisława Wieczorka, Wiceprezesa KZSM; Klemensa Ciesielskiego, Prezesa KSM. Gospodarzem sympozjum była firma Zentis Polska.

Jej reprezentanci: Prezes firmy Ireneusz Lichota; Karol Seliński, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz Adam Głowacki, Dyrektor Rozwoju Technicznego dokonali retrospekcji i przybliżyli początki Semianrium, którego Zentis Polska była pierwszym organizatorem. Prezes Ireneusz Lichota wręczył Atlasy tytanom pracy nad sympozjum prof. M. Gornowiczowi, prof. B. Staniewskiemu, prof. L. Zander, prof. Z. Zanderowi, prof. J. Limanowskiemu, dr Warechowskiemu, dr F. Dajnowcowi i innym osobom zasłużonym.

W XV edycji Techmilku wzięło udział 375 uczestników, 60 firm współorganizatorów, wystawiono 40 stoisk, odbyło się 17 godzin wykładów merytorycznych.