Nagel-Group stawia na dalszy rozwój w Europie Wschodniej

9 października 2012 roku w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa firmy Nagel-Group połączona ze zwiedzaniem magazynu w Komornikach.

Nagel-Group jest jednym z czołowych specjalistów na rynku logistyki produktów spożywczych w Europie. Paleta usług oferowanych przez Nagel-Group obejmuje logistykę związaną z zakupami, transport i dystrybucję, magazynowanie, komisjonowanie i konfekcjonowanie, oraz usługi związane z wartością dodaną (Value Added Services). – Opierając się na wyraźnie ponadprzeciętnych wskaźnikach rozwoju, oczekujemy w 2012 roku wzrostu obrotów o ponad 20% – mówi Peter Haak, Dyrektor Zarządzający w dziale Sprzedaży i Marketingu spółki Nagel-Group. Specjalizująca się w logistyce produktów spożywczych firma posiada obecnie swoje oddziały w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, a od 2011 roku jest również reprezentowana w Rumunii. Najsilniejszym rynkiem jest Polska. – Od momentu utworzenia spółki-córki Nagel Polska w 2002 roku mogliśmy zwiększać wolumen obsługiwanych produktów o 25 do 30% rocznie – mówi Robert Katafiasz, Dyrektor Zarządzający Nagel Polska.


Wraz z produkcją rośnie również zapotrzebowanie na profesjonalne usługi logistyczne w sektorze produktów spożywczych. Przyczyną jest to, że Polska jako ważny producent produktów spożywczych oferuje idealne zalety związane z bliskością poszczególnych oddziałów do mleczarń, dostawców mięsa, czy też innych gałęzi rolnictwa. Polska posiada również duży potencjał jako centrum dla dalszej ekspansji w kierunku wschodnim, na przykład do Rosji lub Czech.


Naturalnie Europa Wschodnia również odczuła skutki kryzysu finansowego i gospodarczego. W efekcie na rynkach, na których działają różne firmy logistyczne, doszło częściowo do znacznej zmiany struktur. Wiele firm zrezygnowało ze świadczenia usług logistycznych i przeorganizowało już istniejące struktury. – Pomimo kryzysu udało się nam zachować dwucyfrowy wzrost w Europie Wschodniej. Jestem przekonany, że dzięki naszym rozwiązaniom logistycznym zorientowanym na klientów będziemy dalej odnosić sukcesy w przyszłości i dalej będziemy rozbudowywać naszą silną pozycję na rynku usług logistycznych – podsumował Peter Haak.