Mlekpol Forum 2023

W czwartek 27 kwietnia w Hotelu Narvil Conference&Spa w Serocku odbyło się Mlekpol Forum 2023, wydarzenie połączone z galą 40-lecia działalności i benefisem byłego Zarządu firmy. Wzięli w nim udział nie tylko przedstawiciele branży mleczarskiej i spożywczej, ale również politycy, samorządowcy oraz kontrahenci i partnerzy handlowi Mlekpolu z Polski i z zagranicy. 

Wystąpienie Prezesa Zarządu Tadeusza Mroczkowskiego dotyczyło przede wszystkim powiększania bazy surowcowej, a także rozwoju gospodarstw należących do dostawców mleka, które dokonywały się i dokonują między innymi dzięki polityce Spółdzielni. Następnie prelekcje wygłosili Wiceprezesi Zarządu Mlekpol (SM). Zbigniew Groszyk opowiadał o ekoinwestycjach i energetyce, Małgorzata Cebelińska pochyliła się nad trendami konsumenckimi i marketingiem flagowych marek Spółdzielni, a Paweł Pasternak położył nacisk na zagadnienia związane zwłaszcza z innowacyjnymi środkami finansowania działalności Mlekpolu.  

Na temat znaczenia i roli Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie w procesie tworzenia nowych produktów nabiałowych opowiedział jego prezes – prof. dr hab. Andrzej Babuchowski. Gościnny wykład na temat sztucznej inteligencji wygłosił natomiast dr Maciej Kawecki, Prorektor ds. Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

40 lat rozwoju

Wieczorem, w trakcie uroczystej gali, odbył się benefis byłego Zarządu SM Mlekpol – na czele z Prezesem Edmundem Borawskim. Jako pretekst do wspomnień z gośćmi specjalnymi: Przewodniczącym Rady Naukowej IIPM, prof. Zygmuntem Zanderem, Przewodniczącym RN Mlekpolu w latach 1997–2006 Janem Filipkowskim, Prezesem Zarządu SOT Andrzejem Ramotowskim i Prezesem PGI Edwardem Kołkiem posłużyły przygotowane specjalnie na tę okazję kroniki filmowe opowiadające o poszczególnych dekadach funkcjonowania Spółdzielni. Dzięki nim przypomniano między innymi początki OSM w Grajewie, przebieg i rezultaty działań konsolidacyjnych firmy, wykreowanie popularnych marek (Łaciate, Milko, Mazurski Smak) czy wreszcie polski rekord skupu mleka, który wyniósł ponad 2 mld litrów i ustanowiony został przez Mlekpol w 2021 roku.

W trakcie gali uhonorowano dorobek Edmunda Borawskiego, przez 40 lat zasiadającego na stanowisku Prezesa Zarządu SM Mlekpol, a także Sławomira Olszewskiego (Wiceprezesa w latach 1985–2022) i Józefa Wysockiego (Członka Zarządu w latach 1990–2020). Podkreślono, że Mlekpol zdobył pozycję lidera w branży mleczarskiej dzięki wspólnej pracy wszystkich osób tworzących Spółdzielnię, a także dzięki skutecznemu zarządzaniu.

– Mlekpol swoją obecną pozycję zawdzięcza wysiłkom tysięcy producentów mleka, pracowników poszczególnych zakładów produkcyjnych, członków Rad Nadzorczych i Zarządu, którzy od początku istnienia Spółdzielni realizowali strategię opartą na zrównoważonym rozwoju, innowacjach, najnowocześniejszych technologiach i sprawnym marketingu. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i wierze w sukces produkty Mlekpolu są dobrze znane nie tylko w każdym polskim domu, ale goszczą też na stołach w ponad 100 państwach świata. Cieszę się, że podczas Mlekpol Forum 2023 mieliśmy okazję podsumować ten czas i nakreślić kierunki rozwoju na przyszłość – mówi Tadeusz Mroczkowski, Prezes Zarządu Mlekpol (SM). 

Zdjęcia: copyright mlekpol (sm)