Królowa Mleka obchodzi tegoroczny Światowy Dzień Mleka w Sejmie RP

Dnia 8.06.2016 r. Polska Królowa Mleka celebrowała Światowy Dzień Mleka 2016 w polskim parlamencie przybywając na zaproszenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po otwarciu obrad 44. posiedzenia Komisji, przewodniczący Jarosław Sachajko ogłosił przybycie i udział w obradach gości specjalnych – Królowej Mleka i przedstawicieli organizatora tego projektu – Fundacji Procibus. Na wstępie Prezes Fundacji, Dariusz Jaroszek poinformował członków komisji, przedstawicieli ministerstwa rolnictwa oraz przybyłych gości o najważniejszych celach projektu „Królowa Mleka” oraz wyraził podziękowania za zaproszenie członkom prezydium komisji oraz wspierających wydarzenie patronom projektu.
Następnie Królowa Mleka, Agnieszka Zaborska zapoznała deputowanych z celami i działaniami promocyjnymi dla mleka w kontekście światowych tendencji wzrostu zapotrzebowania na mleko produkowane z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne, omówiła też działania edukacyjne prowadzone w ramach projektu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Na wniosek Królowej Mleka, zgromadzeni uczestnicy z okazji Światowego Dnia Mleka uczcili ten dzień toastem w postaci szklanki mleka.

Światowy Dzień Mleka został ustanowiony przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) 16 lat temu. Obecnie dzień ten jest obchodzony w niemal 50 krajach na świecie, jako wyraz uznania mleka i jego przetworów za zdrowe i wartościowe źródła ważnych składników odżywczych.

Królowa Mleka to projekt organizowany przez Fundację Promocji Zdrowego Żywienia Procibus, któremu patronują instytucje państwowe: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Zdrowia, ARR i ARiMR, a także wiele organizacji i stowarzyszeń rolniczych, m.in. KZSM Zw. Rew., FBZPR, FZP-DiWR, PFHBiPR, KRIR.