1. Aktualności
  2. Polska

Turcja ciągle z dala od unijnego rynku mleczarskiego

Autor: Janusz Górski

Raport unijnej inspekcji weterynaryjnej przeprowadzonej w 3 tureckich mleczarniach posiadających zgodę na eksport do UE nie pozostawia wątpliwości. Turcja wciąż nie spełnia wszystkich unijnych standardów dla produktów mleczarskich. Raport unijny podkreśla jednak dokonujący się postęp w obszarze wyposażenia technicznego, processingu oraz higieny. Wiele do życzenia pozostawia natomiast system traceability zwłaszcza w obszarze rozdziału produktów kierowanych na rynek krajowy i zagraniczny. Niedoskonały jest też turecki system prawny, kontrolny i certyfikacyjny.Turcja rozpoczęła negocjacje akcesyjne w 2005 roku, ale ze względów politycznych leżących po obu stronach proces ten przebiega bardzo powoli.