1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Rozpoczęła się korekta cenowa na rynku mleczarskim

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski

Zauważalna stagnacja, a nawet spadek zakupów nabiału przez konsumentów w ostatnim kwartale 2022 r. znalazły swój punkt kulminacyjny. Przesilenie obserwowane w grudniu dotyczyło najpierw korekty cen surowców w przerzucie: nastąpiło wyraźne załamanie cen mleka (tłustego i odtłuszczonego). Oznacza to szybki spadek dochodów spółdzielni mleczarskich zajmujących się wyłącznie odsprzedażą surowca. Cena mleka tłustego w okolicach 1,60 zł, a odtłuszczonego poniżej złotówki jest na porządku dziennym. Styczeń stoi już pod znakiem spadków cen skupu mleka. Spadki dotyczą kwot rzędu kilkudziesięciu groszy na litrze dla członków spółdzielni. Z oczywistych powodów doprowadzi to do niezadowolenia spółdzielców.

Już wcześniej nastąpiły działania detalistów – pisma z oczekiwaniem obniżki cen są już nie tylko sondowaniem sytuacji w zakładach mleczarskich. Część spółdzielni już odpowiedziała pozytywnie na te sugestie. Wcześniej spadały ceny tłuszczów, teraz dochodzi do spadku cen zakupów serów. Sytuację – jak twierdzą mniejsi przetwórcy – wykorzystują duże spółdzielnie, które rozpoczęły import znaczących ilości serów z Niemiec i Holandii poniżej ceny rynkowej i odsprzedają je dla krótkotrwałego zysku.

© forum mleczarskie

Warte przeczytania