1. Aktualności
  2. Polska

GfK: Rynek twarogów został zdominowany przez marki producentów

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

– Sery twarogowe są kupowane przez prawie 92% gospodarstw domowych w Polsce (niewielki spadek w stosunku do poprzedniego okresu o -0,6%, co oznacza, że ok. 81,5 tys. gospodarstw domowych mniej dokonało zakupów twarogu). Przeciętnie gospodarstwo domowe kupuje rocznie prawie 8 kg twarogów i wydaje na te produkty prawie 100 zł – wskazał Grzegorz Mech, Business Development Manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

– Twarogi są kupowane nieco ponad 16 razy rocznie. Podobnie jak dla całej kategorii serów obserwujemy niewielki spadek wolumenu zakupów przy jednoczesnym wzroście ich wartości.

Twaróg / ser biały jest drugim, zaraz po serze żółtym, rodzajem sera, którego spożywanie deklarują Polacy. Co ciekawe, zaraz po serze białym jest serek wiejski / twarożek, który można zapewne traktować jako zamiennik dla sera twarogowego.

Wartym podkreślenia w kontekście konsumpcji sera twarogowego jest fakt, że aż 61% respondentów wskazało ten rodzaj sera jako jadany przez dzieci i jest to drugi w kolejności (zaraz po serze żółtym) rodzaj sera obecnego w diecie dzieci – powiedział analityk GfK.

– Sery białe / twarogowe są spożywane głównie w domu, przede wszystkim na śniadanie – tę okazję konsumpcji wskazuje 80% respondentów (drugi w kolejności posiłek z serami białymi / twarogowymi to kolacja, wskazywana przez prawie 50% badanych). Głównym powodem odrzucania / niejedzenia tego rodzaju sera jest po prostu smak – „nie lubię smaku serów białych” mówi 43% – badanych, a w dalszej kolejności nietolerancja laktozy (16% odpowiedzi) – dodał nasz rozmówca.

– W dobie rosnącej popularności roślinnych zamienników produktów nabiałowych warto zwrócić uwagę, że sery twarogowe praktycznie nie są wskazywane przez konsumentów jako produkty, dla których szukają oni roślinnych alternatyw. Najczęściej wskazywanymi rodzajami serów w tym kontekście są sery żółte, ser feta oraz serki do smarowania pieczywa. Prawie 80% zakupów kategorii twarogów realizowane jest przez polskie gospodarstwa domowe w kanale wielkopowierzchniowym. Głównym beneficjentem są dyskonty, odpowiadające za ponad 46% zakupów kategorii. Należy także zauważyć, że kanał dyskontowy zwiększył swój udział rynkowy w kategorii w ostatnim okresie o ok. 4 pp – wymienił strukturę handlu Grzegorz Mech.

– W kategorii twarogów zdecydowanie dominują produkty markowe, stanowiące bez mała 90% wolumenu zakupów. Widać nawet niewielki wzrost udziałów produktów markowych w zakupach w analizowanych okresach (87,2% w MAT 06’2021 vs 88,3% w MAT 06’2022).

Podsumowując, można powiedzieć, że kategoria serów twarogowych ma się dobrze, choć podobnie jak w innych kategoriach spożywczych obserwujemy niewielką redukcję wolumenu zakupów przy jednoczesnym wzroście ich wartości, co jest spowodowane wzrostem cen. Dobrym sygnałem dla producentów jest fakt dużego znaczenia produktów markowych. Wydaje się, że siła tradycji i przyzwyczajenia jest w tej kategorii bardzo duża. Potwierdzają to także moje osobiste obserwacje i często słyszane w sklepie „poproszę o ser z…” – i tutaj pada nazwa miejscowości, ewentualnie nazwa zakładu produkcyjnego.

Więcej statystyk z rynku twarogów na łamach wydania listopadowego Forum Mleczarskie Handel.

Dane zakupowe z Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia (zakupy dokonywane przez gospodarstwa domowe na swoje potrzeby, tzn. przynoszone do domu) oraz raportu GfK Polonia „Białe jest białe – Rynek i nabywcy nabiału i roślinnych zamienników nabiału”.