1. Aktualności
  2. Polska

FrieslandCampina sprzeda markę Landliebe oraz trzy niemieckie zakłady Müllerowi

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

FrieslandCampina zamierza sprzedać część swojej niemieckiej działalności w obszarze konsumenckim firmie Unternehmensgruppe Theo Müller. Transakcja obejmuje marki Landliebe, Tuffi, Südmilch, Puddis, Mondelice, różne marki własne w asortymencie białego mleka produkowanego przez FrieslandCampina w Niemczech, markę gastronomiczną Gastro, a także zakłady produkcyjne, magazyny i centra dystrybucyjne w Heilbronn, Kolonii i Schefflenz.

Idąc dalej, FrieslandCampina Germany skoncentruje się na marketingu i sprzedaży produktów swoich międzynarodowych marek Valess, Chocomel, dalej swoich marek serów – w tym Frico i Holland Master – oraz marek własnych produkowanych poza granicami Niemiec. FrieslandCampina utrzyma również swoją obecność w Kievit w Lippstadt oraz w DFE Pharma w Goch i Nörten-Hardenberg.

FrieslandCampina będzie nadal odbierać i przetwarzać mleko od swoich niemieckich dostawców mleka. Dla niemieckich hodowców bydła mlecznego, prawa i obowiązki związane z członkostwem w spółdzielni pozostają bez zmian. Będą oni nadal uprawnieni do ceny gwarantowanej FrieslandCampina, dodatkowej wypłaty gotówkowej, podziału zysku na rezerwy ogólne oraz, w stosownych przypadkach, wszelkich wypłat dodatkowych. 

Członek zarządu FrieslandCampina i Prezes FrieslandCampina Food & Beverage, Roel van Neerbos, skomentował: – Pozycja rynkowa i wyniki FrieslandCampina Germany uległy znacznej poprawie w ostatnich latach dzięki ukierunkowanym działaniom. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że w nowym właścicielu Unternehmensgruppe Theo Müller znaleźliśmy odpowiedniego następcę, który dzięki synergii będzie mógł z powodzeniem dalej rozwijać tę firmę. FrieslandCampina będzie nadal koncentrować się na sprzedaży swoich silnych międzynarodowych marek w Niemczech, które są jednym z naszych rynków macierzystych”.

Stefan Müller, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unternehmensgruppe Theo Müller, skomentował: – Jesteśmy przekonani, że to przejęcie będzie wysoce komplementarne dla naszego udanego portfolio mleczarskiego na rynku niemieckim i wniesie pozytywny wkład w rozwój Unternehmensgruppe Theo Müller.

Przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana przed końcem 2022 r.