1. Aktualności
  2. Polska
Polska

POHiD, ZPPM i PFPŻ apelują ws. opakowań po nabiale

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), Związek Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM) oraz Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ) wystosowały apel ws zmiany projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Adreesatem apelu jest Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Organizacje argumentują, że obecnie funkcjonujące systemy depozytowe w Unii Europejskiej zasadniczo wykluczają butelki po produktach mleczarskich z zakresu systemu kaucyjnego.

Autorzy apelu piszą również, że stworzenie wygodnego dla konsumentów, a jednocześnie bezpiecznego pod względem sanitarnym i higienicznego systemu zbiórki i przechowywania opakowań po aktywnych biologicznie produktach mlecznych byłoby niezwykle trudne i kosztowne. Wskazują, że istniejący model zbiórki pojemnikowej (selektywna zbiórka) jest optymalny. – Trudno nam wyobrazić sobie sytuację, w której konsumenci, zamiast korzystać ze zbiórki selektywnej, będą trzymać przez wiele dni opakowania po mleku i jego przetworach w swoich domach. Może to skutecznie zniechęcić do segregacji ww. opakowań.

Organizacje podkreślają też: – Chcielibyśmy podkreślić, że odzyskanie materiału do recyklingu zanieczyszczonego biologicznie aktywnymi resztkami mleka i jego przetworów będzie nie tylko drogie, ale w znaczącej części niemożliwe. Dlatego wyłączenie spod działania systemu kaucyjnego butelek po produktach mlecznych może paradoksalnie znacząco przyczynić się do zwiększenia ilości zbieranych opakowań po innych produktach oraz poprawić jakość odzyskiwanego materiału do ponownego wykorzystania.

Warte przeczytania