1. Aktualności
  2. Świat

Hiszpania: Central Lechera Asturiana wprowadza butelkę o zerowym śladzie węglowym netto. Zakłady produkcyjne już mają zerową emisyjność

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski

Iberyjski producent mleczarski obliczył ślad węglowy opakowania butelek, który obejmuje wszystkie jego elementy (pierwotne, drugorzędne i trzeciorzędne tj. od wydobycia surowca do momentu, w którym produkt opuszcza fabrykę) zgodnie ze standardami GHG Protocol. Chce także zapewnić 100% ich recykling zużywając mniej zasobów i wykorzystując bardziej zrównoważone materiały. Jest to pierwszy produkt neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla certyfikowany przez AENOR. Celem działania Central Lechera Asturiana jest wykorzystanie gospodarki o obiegu zamkniętym jako modelu w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości do 2035 r. Oznacza to, że procesy są optymalizowane w celu zmniejszenia zasobów i przekształcenia odpadów w cenne materiały.

Hiszpański producent wprowadził także szereg środków i współpracował ze swoimi dostawcami w celu zmniejszenia śladu węglowego opakowań poprzez włączenie energii odnawialnej, bardziej wydajnych technologii i bardziej zrównoważonych materiałów w swoich procesach i produktach.

Firma wykorzystuje także folię, która w 50% pochodzi z recyklingu.

W ubiegłym roku firmie udało się zostać pierwszą firmą, która posiada certyfikowaną strategię o obiegu zamkniętym, jest pierwszą firmą mleczarską, która ma zero odpadów we wszystkich swoich fabrykach i pierwszą hiszpańską firmą, która jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich fabrykach (zakres 1 +2), co jest certyfikowane przez AENOR w tych trzech dziedzinach.

W czerwcu 2020 r. stała się również pierwszą hiszpańską firmą mleczarską, która otrzymała certyfikat B Corp za spełnienie najwyższych standardów wpływu społecznego i środowiskowego dzięki wykonanie swojej pracy .

W maju tego roku Central Lechera Asturiana wprowadziła na rynek nowe kartony po mleku, co oznacza, że plastikowa nasadka i plastikowa część warstw, które gwarantują bezpieczeństwo mleka, są pochodzenia roślinnego. Wykonano je z trzciny cukrowej. Co więcej 100% tektury użytej w kartonach pochodzi ze zrównoważonych źródeł i posiada akredytację FSC, wskazującą, że pochodzi ze zrównoważonych lasów, jest zarządzana w celu ochrony bioróżnorodności, rentowności i dobrobytu lokalnych społeczności zaangażowanych w jego produkcję oraz utrzymanie.

Wszystko to zostało zdefiniowane w Integral Sustainability Plan firmy, który wyznacza cel środowiskowy, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej od pola do stołu do 2035 r.