1. Aktualności
  2. Świat

FrieslandCampina ze spadkiem skupu mleka w pierwszym półroczu

Źródło: Forum Mleczarskie Handel
Autor: Janusz Górski
Sprzedaż produktów dla HoReca poprawia wyniki mleczarni © frieslandcampina

Holenderski gigant mleczarski nie miał łatwego pierwszego półrocza. Cena mleka dla zrzeszonych dostawców wzrosła o 1,8% do 37,25 euro za 100 kg mleka w porównaniu z pierwszą połową 2020 r. mimo to podaż mleka spadła o 2,2% do 5 mln ton ze względu na stosunkowo zimną pogodę w pierwszych miesiącach 2021 r. i wysokie ceny pasz dla zwierząt. Na domiar kłopotów przychody działów Specialized Nutrition i Ingredients były pod presją ze względu na trudny rynek odżywek dla niemowląt. W rezultacie przychody te spadły odpowiednio o 14,9% i 3,9%. Co warte zauważenia, sprzedaż produktów marki Friso Gold w Chinach i Hongkongu spadła, podczas gdy Friso Prestige w segmencie ultra premium w Chinach rosła. Wyższe wolumeny i wzrost cen przyczyniły się do wzrostu przychodów w segmencie żywienia medycznego, seniorów i żywienia sportowego.

W efekcie przychody mleczarni nieznacznie spadły o 1,8% do 5,5 mld euro. Zysk spadł o 42,6% do 62 mln euro, głównie z powodu 57 mln euro rezerwy na ewentualne niekorzystne orzeczenie sądu w Tajlandii.

Trwała przyspieszona realizacja strategii Nasz Cel, Nasz Plan 2.0, której elementem jest redukcja kosztów strukturalnych o co najmniej 100 mln euro rocznie począwszy od 2022 r. FrieslandCampina ogłosiła, że przyspieszy transformację firmy z naciskiem na wzrost, strukturalnie niższe koszty i optymalizację struktury organizacyjnej. Do końca 2021 r. zlikwidowanych zostanie około 1000 miejsc pracy. W porównaniu z końcem czerwca 2020 r. zrealizowano dotychczas redukcję o około 700 etatów.

Oczekuje się, że począwszy od 2022 r. koszty będą strukturalnie niższe o co najmniej 100 mln euro rocznie. Całkowite koszty restrukturyzacji wynoszą 150-175 mln euro. I już częściowo obciążyły wynik finansowy.

Na korzyść obecnych i przyszłych wyników finansowych przemawia złagodzenie środków prewencji antypandemicznej, co przejawia się wzrostem popytu na jedzenie poza domem. Ożywienie widoczne jest dodatkowo w sprzedaży detalicznej i e-commerce.