1. Aktualności
  2. Świat

Australia prognozuje nieznaczny wzrost produkcji mleka do 9,2 mld kg w 2021 r.

Źródło: USDA
Autor: Janusz Górski

To prognoza nieznacznie niższa od prognozy USDA mówiącej o 9,4 mld kg. Będzie to niewielki wzrost w porównaniu do wyniku za 2020 r. na poziomie 9,1 mld kg. Wzrost produkcji mleka wynika z dostępności paszy i zbóż w związku z dużymi zbiorami wiosną 2020 r. oraz wysokich cen mleka. Jednak wzrost produkcji mleka jest niższy niż wcześniej oczekiwano ze względu na przechodzenie niektórych farmerów na produkcję bydła mięsnego.

Pomimo zakłóceń na światowych rynkach mleczarskich spowodowanych przez COVID-19, ceny mleka pozostały solidne i tylko 7% poniżej rekordowej ceny ustalonej w sezonie 2019/20, ale wciąż trzy procent powyżej średniej z pięciu lat. USDA przytacza trzy kluczowe czynniki wpływające na poprawę produkcji w 2021 r.:

1) średnie lub ponadprzeciętne opady w głównych regionach mleczarskich na początku 2021 r.

2) zwiększone zapasy siana i kiszonki

3) spadające ceny siana i zboża w 2021 r.

Podstawowy wpływ na prognozę produkcji mleka na 2021 r. mają średnie do ponadprzeciętnych opady deszczu w większości regionów produkujących mleko. Stany tj. Nowa Południowa Walia, Wiktoria i Tasmania dają ok. 87% całkowitej krajowej produkcji mleka. Wszystkie otrzymały średnie lub ponadprzeciętne opady w okresie styczeń-kwiecień 2021 r.

Prognozy australijskie dotyczące spożycia płynnego mleka na 2021 r. mówią o 2,55 mld kg tj. 1% więcej niż w 2020 r. Uznaje się, że spożycie płynnego mleka stanowi 28% całego mleka produkowanego w Australii. Warto zaznaczyć, że ogólne spożycie mleka spożywczego w Australii pozostaje wysokie w porównaniu z poziomem światowym. Konsumenci w ciągu ostatniego roku przesunęli preferencje dotyczące mleka z niskotłuszczowego na mleko pełnotłuste, co jest kontynuacją trendu z ostatniej dekady. Dane sprzedaży w supermarketach pokazują, że mleko pełne stanowi 58% sprzedaży mleka, a beztłuszczowe lub o obniżonej zawartości tłuszczu już tylko 24%. Wskutek epidemii COVID-19 o 6% wzrosło spożycie mleka UHT w 2020 r., co odbyło się kosztem spożycia mleka świeżego.

Australijczycy prognozują wielkość produkcji serów w 2021 r. na 385 mln kg. W ramach kontynuacji pewnego trendu z ostatnich lat, producenci w Australii skupiają się bardziej na produkcji sera kosztem WMP, masła i OMP. Jeżeli brać pod uwagę prognozy produkcji serów w Australii, prawdopodobne jest, że będzie ona najwyższa od 2004 r. i trzecia najwyższa w historii Australii.

Przewiduje się, że produkcja sera będzie stanowić 40% całkowitej produkcji mleka płynnego, a następnie biorąc pod uwagę prognozowane krajowe spożycie mleka płynnego i eksport mleka płynnego, stanowić będzie 60% płynnego mleka dostępnego do wytwarzania produktów. Co warto podkreślić, pomimo większej produkcji serów, Australia nadal importuje znaczącą ilość serów.

W tym czasie odnotowano również rosnący trend importu miękkiego sera, ponieważ australijscy producenci odeszli od produkcji tych rodzajów serów. Zamiast tego rosła produkcja bardziej wyspecjalizowanych odmian cheddara i mozzarelli.

Australijczycy prognozują marginalny wzrost spożycia sera w 2021 r. do 310 mln kg.

W wyniku problemów związanych z pandemią COVID-19 nastąpiła zmiana struktury sprzedaży serów: wzrosła sprzedaż dań z serami na wynos (szczególnie mozzarelli na pizzę oraz cheddarów), a spadła sprzedaż serów halloumi, feta i parmezanu.