1. Aktualności
  2. Polska

Pakiet pomocowy na Węgrzech

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Europe, ECB, obliczenia i dane Sławomir Stepulak
Autor: Janusz Górski

Wegierski minister rolnictwa zapowiedział pilny pakiet pomocowy dla krajowego mleczarstwa w wysokosci 2,5 mld forintów (9 mln euro). W ramach tej pomocy państwo przez rok będzie refundować rolnikom koszty opieki weterynaryjnej. Dodatkowo przetwórcy otrzymają wsparcie w wysokości nieprzekraczajacej 200 tys. euro, na 3 lata (jest to pomoc niepodlegająca zgłoszeniu do Komisji Europejskiej). Dalej: równowartość 67 mln euro przeznaczono na rozszerzenie obowiązywania programu „Mleko w szkole”. Na działania PR w kierunku pobudzania spożycia mleka zostanie przeznaczone kolejne 16,7-33,5 mln euro.W ramach unijnych programów pomocy dla najuboższych rząd wykupi nabiał za 590 mln forintów (2 mln euro) i rozdzieli produkty mleczne między potrzebujących.Inicjatywa rządu spotkała się z niezadowoleniem rolników oczekujących znacznie wyższej pomocy.