1. Aktualności
  2. Polska

Strzałkowo (SMU): Ambitne zadania inwestycyjne i handlowe na 2020 r.

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Ostatni rok obrotowy zamknął się przychodami ogółem na poziomie 65,05 mln zł i zyskiem netto na poziomie 3,79 mln zł. Ta relacja to jeden z najlepszych wyników w branży mleczarskiej w Polsce. Zarząd uważa, że celem długofalowym Spółdzielni powinien być stały wzrost produkcji, zwłaszcza twarogów i masła oraz systematyczne rozszerzanie rynków zbytu na terenie Wielkopolski, Pomorza, Mazowsza i województw Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Jak twierdzi Zarząd podjęto działania zmierzające do pozyskania odbiorców również na Śląsku.

W 2020 roku planowana jest realizacja przedsięwzięć polegających m.in. na:

1) dokończeniu montażu linii do masła 425 tys. zł

2) modernizacji podczyszczalni ścieków 199 tys. zł

3) wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych – 268 tys. zł

4) wykonaniu instalacji fotowoltaicznej 250 tys. zł

5) zakupie pakowaczki dwurzędowej do napojów mlecznych (jogurtów, śmietan, kefiru i zsiadłego mleka) za 950 tys. zł.

W 2019 roku zrealizowano m.in. zakup stacjonarnego urządzenie do odbioru mleka w zakładzie produkcyjnym o wartości 95 tys. zł. W ramach PROW wykonano modernizację stacji uzdatniania wody, której koszt wyniósł 592 tys. zł.

Ostatnie wiadomości o firmie