1. Aktualności
  2. Świat

USA: Kolumbia zwiększa import produktów z USA

Źródło: Forum Mleczarskie za USDA
Autor: Janusz Górski

Układ o wolnym handlu między USA a Kolumbią (CTPA) zawarty w 2012 r. okazał się bardzo owocny dla amerykańskich farmerów. Jak wylicza USDA eksport produktów rolnych niemal się potroił i wzrósł z 1,1 mld USD w 2012 do 2,9 mld USD w 2018 r. Zwiększyło to udział USA w imporcie kolumbijskim z 19% do 50%.

Rosnąca klasa średnia (wzrost z 1 do 5 mln gospodarstw), rozwój handlu nowoczesnego sprzyjały eksportowi produktów amerykańskich.

Kolumbia z populacją 49 mln mieszkańców i 3,5% wzrostem gospodarczym stała się 12. rynkiem zbytu dla produktów rolnych z USA. W latach 2012-18 wartość eksportu produktów mleczarskich wzrosła z 21 do 73 mln USD (+253%).

Wzrost udziału eksportu nastąpił dzięki wzrostowi gospodarki kolumbijskiej, ale skorzystały z niego głównie mleczarnie z USA.