1. Aktualności
  2. Polska

Hochland inwestuje w zakładzie w Węgrowie

Autor: Janusz Górski

Rok 2018 to dynamiczne inwestycje w zakładzie produkcyjnym Hochland Polska w Węgrowie. Obecnie Hochland opracowuje plan obniżenia oddziaływania na środowisko, na który składają się m.in. liczne inwestycje oraz działania zmierzające do podniesienia świadomości i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych przez pracowników, partnerów handlowych, społeczność lokalną i konsumentów.


Działania zrealizowane w ubiegłych latach pozwoliły m.in. na obniżenie zapylenia w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego w Węgrowie. Dwie wieże suszarnicze proszkowni służące do odpylania powietrza wylotowego, zostały zastąpione jedną wieżą o wyższej wydajności, wyposażoną w wysokosprawny filtr workowy. Dzięki inwestycji w instalację Unisher, odzyskana woda jest teraz wykorzystywana do kotłów parowych i dalszych procesów produkcyjnych. Kolejna inwestycja pozwoliła na wstępne zagęszczenie serwatki, co skraca czas pracy wyparki i zmniejsza zużycie energii elektrycznej i cieplnej. W zakładzie w Węgrowie przeprowadzono również trójetapową inwestycję w chłodnictwo. Jej efektem jest m.in. odzysk ciepła z amoniaku i wykorzystanie go do układu wentylacji i ogrzewania wody. Dodatkowo ilość amoniaku w instalacji ograniczono o 50%, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo.
– Aktualnie największą inwestycją pro-środowiskową, o wartości ok. 3,5 mln euro, realizowaną przez Hochland Polska jest wymiana instalacji wyparnej do produkcji serwatki i mleka w proszku, w zakładzie w Węgrowie. Uruchomienie produkcji proszków z nowej instalacji planowane jest już w grudniu. Nowa wyparka zużywa dużo mniej pary technologicznej, dzięki czemu szacowana redukcja zużycia energii wyniesie 12 tysięcy MWh/rok. To oznacza zmniejszenie emisji CO2 o ok. 2 220 ton/rok. Dodatkową korzyścią będzie redukcja poziomu hałasu – powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.