1. Aktualności
  2. Polska

Niezdrowe jedzenie z wyższym podatkiem VAT?

Źródło: rp.pl; Monika Pogorszewska
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Dzisiejsze wydanie internetowe Rzeczpospolitej, rp.pl, zawiera artykuł Moniki Pogroszewskiej pt.: „Wyższy podatek VAT ma zniechęcać do niezdrowego jedzenia”. Wynika z niego, że Ministerstwo Finansów chce, by stawki VAT pomogły kształtować właściwe nawyki żywieniowe Polaków. Jak się dowiaduje Rzeczpospolita, resort pracuje od miesięcy nad nowymi regulacjami, które ujednolicą stawki VAT, m.in. na żywność. Kieruje się przy tym „zapisami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, którego celem jest przeciwdziałanie otyłości i chorobom wynikłym z nieprawidłowego odżywania, w tym cukrzycy.”

Celem zmian nie jest ani zwiększenie ani obniżenie dochodów Państwa, ale uproszczenie systemu kwalifikacji stawki VAT dla poszczególnych produktów. Jak zauważa Rzeczpospolita oznaczać to może, że stawka VAT na jedne produkty wzrośnie, a na inne spadnie. Narodowy Program Zdrowia może tu być pomocny, a to oznacza kłopoty dla żywności bogatej w dodawany cukier.Rzeczpospolita przypomina, że w czerwcu br Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia mówił na kongresie Szczyt Zdrowia o możliwości wprowadzenia tzw. podatku cukrowego. Teraz „o odpowiedniej polityce fiskalnej, m.in. w zakresie stawek VAT – napisał wiceminister Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24910.”Więcej na ten temat:https://www.rp.pl/VAT/309069977-Wyzszy-podatek-VAT-ma-zniechecac-do-niezdrowego-jedzenia.html