1. Aktualności
  2. Polska

Koło (OSM) przyłączy w 2019 roku zakład Mona w Koninie

Źródło: Forum Mleczarskie Handel za Koło (OSM)
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli mleczarni Koło (OSM) przyjęto uchwałę o przyłączeniu z końcem III kwartału 2019 roku zakładu w Koninie. Jak informuje mleczarnia Koło (OSM) oznacza to, że Rada i Zarząd kolskiego zakładu przejmują pełnię władzy i odpowiedzialności za koniński zakład.


Podczas Walnego Zebrania Czesław Cieślak, Prezes Zarządu mleczarni Koło (OSM) podkreślił, że ubiegły rok okazał się bardzo korzystny. Zarówno cena mleka w skupie, jak i ilość przerobionego surowca osiągnęły swoje rekordy. Dają one stabilizację ekonomiczną i pozwalają na prowadzenie kolejnych modernizacji, na które wydano ponad 22 mln złotych. Prezes Cieślak podkreślił też, że kończąca swoją kadencję Rada Nadzorcza potrafiła wypracować niezbędny kompromis, tak ważny dla prowadzenia Zakładu.
Zakład wypracował 20 mln zł zysku.
Zarówno Czesław Cieślak, Prezes Zarządu jak i Tadeusz Malczyk uzyskali niemal jednogłośnie absolutorium.