1. Aktualności
  2. Polska

Rekarton ogłasza wyniki za 2008 rok

Autor: Janusz Górski

Rekarton, dobrowolna inicjatywa producentów, ogłosił wstępne wyniki swojej działalności w 2008 r. Łącznie zebrano i poddano recyklingowi ponad 3 100 ton kartonów po mleku i sokach. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie branży mleczarskiej i producentów soków stworzonej na podstawie Dobrowolnego Porozumienia zawartego pod patronatem Ministra Środowiska w lipcu 2007 roku.

Program Rekarton został stworzony, aby rozwijać zbiórkę i recykling kartonów do płynnej żywności w Polsce w sposób efektywny i ekonomicznie uzasadniony. Zebrana masa odpadów została poddana recyklingowi, czyli użyta powtórnie zamiast surowców pierwotnych, tym samym zmniejszając obciążenie składowisk odpadów komunalnych.
3 100 ton odpadów poddanych recyklingowi stanowiło cel założony przez producentów uczestniczących w Programie REKARTON na rok 2008. Cel wytyczony przez Rekarton na rok 2009 to 4 200 ton odpadów po kartonach do płynnej żywności.
„Cieszę się, że udało się sprostać temu ogromnemu wyzwaniu, przed którym stoją firmy wprowadzające na rynek soki, napoje i produkty mleczne” – powiedział Władysław Janikowski, Dyrektor Programu REKARTON. „Uzyskany wynik dowodzi, że producenci są w stanie dać przykład odpowiedzialnego zachowania i z własnej inicjatywy łączyć siły w celu ochrony naszego środowiska. Jest to jednak dopiero początek drogi – plany Rekarton na kolejne lata będą coraz ambitniejsze” – dodał.