1. Aktualności
  2. Świat

Światowy rynek mleczarskich produktów bezlaktozowych sięgnął 10,5 mld USD. Produkty roślinne mniejszym zagrożeniem

Źródło: FMI
Autor: Janusz Górski
© fm

Raport amerykańskiej agencji badawczej Future Market Insights podzielony jest na dwie części. Pierwsza opisuje rynek w latach 2012-16, a druga stanowi prognozę spożycia. Rynek globalny produktów mleczarskich bez laktozy miał sięgnąć w 2017 roku 10,5 mld USD, a roczna średnia stopa wzrostu ma wynieść 5,3% w latach 2017-2027.
Obecnie największą grupę stanowią jogurty 21,9%. to wzrost do 17,6 mld USD w 2027 roku.


Obecne wyliczenia wskazują, że 45-50% rynku jest opanowana przez duże ponadnarodowe firmy mleczarskie. Największym producentem są firmy zachodnioeuropejskie: Valio, Arla Foods, Danone, Nestle, a także mleczarnie spoza kontynentu europejskiego: Dean Foods, Shamrock Foods i Murray Goulburn. Firmy te w dużym stopniu rozwijają produkcję na rynkach wewnętrznych i dostarczają produkty dodatkowo pod marki własne.
Wśród czynników wzrostu agencja podaje wysoki poziom nietolerancji laktozy w kilku regionach świata, zwłaszcza Ameryce Łacińskiej oraz wzrost populacji aglomeracji miejskich o wyższym poziomie dochodu.
Rynek Europy Wschodniej produkuje 60 mln ton produktów mleczarskich bezlaktozowych i pokrywa w ten sposób w pełni swoje zapotrzebowanie. Przemysł pracuje jednak nieustannie nad zmniejszeniem kosztów produkcji.
Co jest szczególnie istotne, konsumenci niekoniecznie są chętni przenosić konsumpcję z produktów mleczarskich w stronę produktów roślinnych (alternatywnych). Wynika to z innego smaku oraz wąskiego zastosowania kulinarnego.