1. Aktualności
  2. Świat

USA: Niewielka rola ekologicznego mleczarstwa

Źródło: FAMMU/FAPA
Autor: Barbara Wiercińska

W 2008 roku w Stanach Zjednoczonych istniało 2031 farm mleczarskich uprawnionych do produkcji mleka metodami ekologicznymi, co stanowiło 3% łącznej liczby gospodarstw mleczarskich w USA. Posiadały one w sumie prawie 202 tys. krów mlecznych, czyli 2,16% całego amerykańskiego pogłowia. Aż ponad 1/6 z nich hodowana była w Kalifornii, mimo że ekologiczną produkcję mleka prowadziło tam zaledwie 96 farm.

Nie określono liczby gospodarstw znajdujących się w trakcie procesu przechodzenia na produkcję ekologiczną, niewykluczone jednak, że w późniejszym okresie wszystkich tego typu gospodarstw mleczarskich było nawet mniej. Powodem jest nadprodukcja ekologicznego surowca, co doprowadziło do spadku cen i wyeliminowało z rynku niektóre małe i średnie (jak na warunki amerykańskie) farmy.
Na tle całego tamtejszego rolnictwa ekologiczne mleczarstwo wypada jednak stosunkowo nieźle. 2008 roku farm ekologicznych wszystkich typów było w Stanach Zjednoczonych tylko 14,5 tys. – zaledwie 0,66% łącznej liczby gospodarstw rolnych. Obszar zajęty pod produkcję ekologiczną stanowił zaledwie 0,45% wszystkich ziem użytkowanych rolniczo w USA.