1. Aktualności
  2. Polska

Mlekpol (SM) przejmuje Sudowię (SM)

Źródło: Mlekpol (SM) / V5
Autor: Janusz Górski

Podczas zebrania przedstawicieli Mlekpol (SM) 24 maja 2016 r. w Grajewie podjęto uchwałę
o połączeniu Spółdzielni Mleczarskiej z Grajewa ze Spółdzielnią Mleczarską Sudowia z Suwałk. Połączenie nastąpi na zasadach prawa spółdzielczego 31 maja 2016 r.


Z chwilą połączenia członkowie Spółdzielni Mleczarskiej Sudowia w Suwałkach staną się członkami Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Uzyskają tym samym możliwość sprzedaży mleka na warunkach Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie.
Głównym celem połączenia jest zapobieżenie upadłości Spółdzielni Mleczarskiej Sudowia w Suwałkach, jej rozwój i pełne wykorzystanie zdolności technologicznych zakładów przetwórczych.
Po połączeniu nazwa Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie i jej forma prawna nie ulegnie zmianie, a Sudowia (SM) będzie Zakładem Przemysłu Mleczarskiego w Suwałkach.