1. Aktualności
  2. Polska

IJHARS skontrolowała mleczarnie

Źródło: www.ijhar-s.gov.pl
Autor: Barbara Wiercińska

W pierwszych trzech kwartałach 2009 roku Inspekcja IJHARS skontrolowała 174 zarejestrowane w wojewódzkich inspektoratach mleczarnie (ok. 3/4 zakładów produkujących na terenie kraju mleko i przetwory mleczne). W zakresie cech fizykochemicznych kontroli poddano mleko, śmietankę i śmietanę, tłuszcze mleczne, mleczne napoje fermentowane, sery twarogowe, serki smakowe, sery podpuszczkowe i sery topione. Nieprawidłowości stwierdzono u 63% producentów deklarujących zgodność produkowanych wyrobów z Polskimi Normami (PN), a także wśród 28% zakładów deklarujących Normy Zakładowe oraz w przypadku 52% zakładów deklarujących Polskie Normy oraz Normy Zakładowe. Najważniejsze nieprawidłowości polegały na stwierdzeniu zawyżonej lub zaniżonej zawartości tłuszczu, obecności wody, zawyżonej kwasowości lub zawartości soli, zaniżonej zawartości białka oraz obecności tłuszczów obcych w mleku i produktach mlecznych.