1. Aktualności
  2. Polska

Francuscy rolnicy blokują mleczarnie i żądają podwyżek cen skupu.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Agra Europe
Autor: Monika Czaplicka

Pod koniec listopada br. francuscy dostawcy mleka zablokowali laboratoria badania jakości surowca, wskutek czego, jak się ocenia, do zakładów nie dotarło nawet 60% oddawanej w tym czasie ilości mleka. Rolnicy domagają się renegocjacji cen skupu w grudniu i I kwartale 2010 roku, biorąc za podstawę ostatnie wyraźne wyniki notowań produktów mleczarskich. Żądają oni także szerszej reprezentacji producentów w branżowych negocjacjach cenowych (obecnie przedstawicielem farmerów jest tylko umiarkowana Krajowa Federacja Producentów Mleka (FNPL). Domaga się ona 3-8% podniesienia cen skupu na początku przyszłego roku, ale inne organizacje rolników, nieuczestniczące w takich targach, idą w swych żądaniach znacznie dalej, a w przypadku nieuwzględnienia swych żądań grożą eskalacja protestów.