1. Aktualności
  2. Polska

UOKiK – pogorszenie jakości mleka i jego przetworów.

Autor: Monika Czaplicka

Od początku 2009 r. na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa sprawdzała m.in. jakość oraz oznakowanie: mleka, mięsa, ryb i ich przetworów oraz miodu. Skontrolowano hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny oraz inne placówki detaliczne. Wyniki kontroli niemal 9 tys. partii m. in. produktów mlecznych zaprezentowano w najnowszym raporcie. Według danych UOKiK z 16 do 19,4% wzrosła liczba nieprawidłowości dotyczących mleka i jego przetworów. Pod względem jakości najwięcej zastrzeżeń dotyczyło masła, serów dojrzewających i twarogowych.

Zastrzeżenia dotyczyły m.in. dodawania tłuszczów roślinnych do masła, niezgodności rzeczywistego składu z deklaracją producenta, zapachu, smaku, barwy i wyższej niż dopuszczalna zawartości wody. Jeżeli chodzi o kwestię oznakowania, do istotnych nieprawidłowości należało nadawanie produktom zawierającym w swoim składzie tłuszcze roślinne nazw zastrzeżonych wyłącznie dla przetworów mlecznych, szczególnie nazw „masło” i „ser”. Ważnym ustaleniem kontroli było także ujawnienie 13 partii konwencjonalnych produktów mlecznych bezprawnie oznakowanych nazwą prawnie chronioną (oscypek, bryndza podhalańska, feta itp.) lub w sposób sugerujący ekologiczne pochodzenie (poprzez użycie słowa „bio”). Łącznie, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania lub jakości, zakwestionowano 328 partii (13,6% skontrolowanych) o wartości 181 tys. zł. W części przypadków wszczęto postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu artykułów nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach i deklarowanej w oznakowaniu. Kary finansowe w przypadku wprowadzania do obrotu produktów zafałszowanych mogą wynieść nawet do 10% przychodów. Inspekcja Handlowa może nakazać również wycofanie z obrotu, wstrzymanie wprowadzania na rynek albo usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.