1. Aktualności
  2. Polska

Komisja Europejska aprobuje fuzję Campiny i Friesland Foods

Autor: Janusz Górski

Jakkolwiek Komisja wyraziła zgodę na połączenie obu firm, nowa firma będzie musiała zbyć część swoich aktywności. Sprzedany ma być zakład Friesland Foods Fresh w Nijkerk wytwarzający produkty świeże, a po stronie firmy Campina zbyte mają być zakłady Campina Holland Cheese w Bleskensgraaf oraz marki Yogho Yogho i Choco Choco, które reprezentują dział napojów mlecznych long-life w Holandii i Belgii.

Ww. Działy generują rocznie 367 milionów euro przychodów ze sprzedaży, co przelicza się na 4% przychodów obu połączonych firm. Całkowite przychody oblicza się bowiem na 9,1 mld euro. FrieslandCampina będzie musiała udostępnić 1,2 mld litrów mleka obecnym lub przyszłym zainteresowanym jego przerobem.
Przygotowania do fuzji zajęły rok, oczekuje się, że ostateczne decyzje w łonie obu firm zapadną do końca roku. Nowym Dyrektorem Generalnym zostanie Cees ’t Hart. Decydenci obu firm są przekonani, że fuzja umożliwi im lepsze prognozowanie potrzeb rynku oraz szybszą reakcję na zmiany rynkowe.